no-img
فایل فولدر

جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری
zip
۱۳۹۶-۰۸-۱۷
4MB

جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری


 

شرح مختصر:

در این بخش فایل مدل سازی معادلات ساختاری  با فرمت PPT-قابل ویرایش در ۶۵ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

فهرست مطالب:

مقدمه

مدل سازی معادله ساختاری چیست؟

تعریفSEM

اصطلاحات مورد نیاز

متغیر پنهان(سازه ها یا عامل ها):

متغیر آشکار(مشاهده شده)

متغیرهای وابسته ومستقل

متغیر مستقل(برون زا):

متغیر وابسته(درون زا):

متغیرخطا(مزاحم):

انواع پارامترها

مدل ساختاری

اجزای SEM

مدل اندازه گیری

مدل نهایی

مراحل مدلسازی معادلات ساختاری

۱)تدوین مدل

۲)تشخیص مدل

سه سطح تشخیص مدل

۳) برآوردپارامترها:

۴) آزمون مدل:

CHI SQUARE TEST:

Normed – Fit Index (NFI):

Comparative Fit Index (CFI):

مثال عملی

مدل نظری تحقیق:

بخشی از متن:

مدل سازی معادله ساختاری چیست؟

مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.

مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.

کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد.

تعریفSEM

مدل معادله ساختاری اساسا ترکیب مدل های مسیر و مدل های تحلیل عاملی تاییدی است.

تحلیل مسیربطور کامل با متغیرهای آشکار تعریف شده است اما در آن چند متغیر مستقل آشکار و چند متغیروابسته آشکار بکار می رودورابطه علی بین مجموعه ای ازمتغیرهای مستقل ووابسته را ارزیابی می کند.

تحلیل عاملی شامل متغیرهای آشکاری است که فرض شده یک یاچندمتغیرپنهان رااندازه گیری می کند.

SEM هردومدل فوق را شامل می شود

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمائید.

۴,۵۰۰ تومان – خریددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید