no-img
فایل فولدر

کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC  جهت محاسبه بهای تمام  شده خدمات در بیمارستانهای دولتی
zip
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
520KB

کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی


Related image

 

طراحی وکاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی ( مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز)

با فرمت WORD -قابل ویرایش

۱-مقدمه

امروزه با رشدوتوسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتهاوسنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی وچه در سازمانهای خصوصی برکسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب وکارآ است که قادر به شناختت نوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد،بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها براساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شدهوبدون توجه به شرایط ووضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات ونواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمیدهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول میباشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است. این سیستم بابکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع وویژگیهای خاص هر فعالیت رادر محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایرسیستم ها ……

۲-فواید ناشی از اجراوبکارگیری سیستمپیشنهادی

….

برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمائید.

۵,۰۰۰ تومان – خرید


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید