no-img
فایل فولدر

دانلود نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری - فایل فولدر


فایل فولدر

ادامه مطلب

ZIP
دانلود نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری
zip
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
15MB

دانلود نمونه سوالات حسابداری آزمون کارشناس رسمی دادگستری


Afbeeldingsresultaat voor ‫سوالات دادگستری رشته ی حسابداری و حسابرسی‬‎

شرح مختصر:

بسته کامل سوالات آزمون کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی سال های ۷۱، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۴، ۸۶، ۸۸ و ۹۰ و ۹۵ کانون کارشناسان رسمی دادگستری

توجه داشته باشید از آنجایی که تاکنون هیچ کلیدی برای این سوالات از سوی کانون کارشناسان دادگستری ارائه نشده است، این مجموعه سوالات فاقد کلید می باشد. شما می توانید از آنها به عنوان نمونه سوالات جهت آمادگی این آزمون استفاده کنید.

شما با مطالعه این بسته از نوع سطح وکیفیت آزمون کارشناس رسمی دادگستریآگاه شده وگام بلندی رادرجهت موفقیت برداشته اید.طبق قوانین موجود آزمون کارشناس رسمی دادگستری هردوسال یک بارتوسط دو مرکز کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه برگزار می شود.کسانی که مدرک لیسانس در رشته های (حسابداری وحسابرسی ,مدیریت مالی ,علوم بانکی ,مدیریت بازرگانی ,بازرگانی ,اقتصاد(گرایش بازرگانی)میتوانند از بسته سوالات دادگستری رشته ی حسابداری و حسابرسی استفاده نمایند.

بخشی از این سوالات:

۱۲- مدیران و مدیر عامل شرکت ها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی :

الف) به تنهایی مسئول می باشند.
ب) فقط مدیر عامل مسئول می باشد.
ج) دادگاه مسئول را تعیین می کند.
د) منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تعیین میگردد.

۱۳- حساب وجوه هدایا برای مصارف خاص به کدامیک از طرق زیر نگهداری میگردد؟

الف) در حساب های دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با سایر حسابها به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
ب) در حساب های دستگاه اجرایی تحت سرفصل معین و ماهیانه
ج) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و همه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود.
د) در دفاتر بطور جداگانه ثبت و هر شش ماه یکبار به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.

۱۴- در سیستم حسابداری دولتی اقلام دارایی های ثابت و استهلاک انها به شرح ذیل در حسابها ثبت میگردد.

الف) در حسابهای مربوطه ثبت و نهایتا داراییها و استهلاک مربوط در صورت های مالی منعکس میگردد.
ب) داراییها در حسابها ثبت میگرددو استهلاک آنها ثبت نمی گردد.
ج) داراییها و استهلاک آنها در حسابهای سرمایه ای ثبت نمی گردد ولی در حساب هزینه ها منعکس میشود
د) هیچکدام

۱۵- کدامیک از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری موسسات بازرگانی است؟(منظور از امتیاز برتری نیست بلکه تفاوت می باشد.)
الف) هدف ب) مدیریت ج) درآمد د) همگی

۱۶- یکدستگاه دولتی میخواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خود را ثبت دفاتر مالی نماید از کدام سرفصل ها باید استفاده شود ؟

الف) داراییهای ثابت – بدهکار صندوق – بستانکار ب) حساب داراییها – بدهکار بانک – بستانکار
ج) حساب هزینه قطعی – بدهکار بانک پرداخت-بستانکار د) حساب اموال –بدهکار سرمایه – بستانکار
۱۷- برای ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداری کدامیک از سرفصل های زیر پس از تصویب بودجه و ابلاغ آن بدهکار میگردد؟
الف) مازاد تخصیص نیافته ب) درآمد پیش بینی شده ج) اعتبارات د) هچکدام

۱۸-اخیارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه میباشد؟
الف) ۱۲ ماده ب) ۱۸ ماده ج) ۱۹ ماده د) هیچکدام

۱۹- چنانچه مدیران شرکت در مواردی با انجام روشهای مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام با اهمیت برای حسابرس امکان پذیر نگردد این قبیل موارد می بایست:)فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورت مالی نباشند.)

الف) بعنوان محدویت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود
ب) بعنوان عدم توافق در گارش حسابرسی مشروط شوند
ج) مورد بعنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدیریت درج شود .
د) حسابرس باید گزارش عدم اظهار نظر ارائه نماید.

 

۵,۵۰۰ تومان – خریدبرچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید