×
ادامه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۷

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره و مذاکرات تجاری

ادامه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۷

پاورپوینت مدل چهار خط دفاعی برای موسسات مالی

ادامه مطلب
۱ آبان ۱۳۹۷

پاورپوینت بازرسی و حسابرسی داخلی یکپارچه

ادامه مطلب
۲۸ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت ریاضی مهندسی پیشرفته

ادامه مطلب
۲۶ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت تدریس حروف الفبا بصورت خلاقانه

ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت جامع و کامل اقتصاد خرد

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی باباجانی

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی باباجانی

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت فصل سوم حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چند سطحی باباجانی

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۷

پاورپوینت فصل دوم حسابداری پیشرفته بخش عمومی با رویکرد گزارشگری مالی چندسطحی دکتر باباجانی

0