×
ادامه مطلب
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

پروژه ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS

ادامه مطلب
۵ بهمن ۱۳۹۶

فایل تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

ادامه مطلب
۵ بهمن ۱۳۹۶

رساله معماری هتل ۴ ستاره

ادامه مطلب
۲۷ دی ۱۳۹۶

دانلود فایل بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت

ادامه مطلب
۲۶ دی ۱۳۹۶

جامع ترین پایان نامه تأثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا

ادامه مطلب
۲۶ دی ۱۳۹۶

پایان نامه رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

ادامه مطلب
۲۴ دی ۱۳۹۶

ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی

ادامه مطلب
۲۴ دی ۱۳۹۶

پایان نامه بررسی رابطه قیمت نفت با تغییرات قیمت و بازدهی سهام شرکتهای نفتی در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
۱۷ دی ۱۳۹۶

پایان نامه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایسه با شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
۱۷ دی ۱۳۹۶

فایل بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ادامه مطلب
۱۷ دی ۱۳۹۶

پایان نامه بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاریابان بیمه کارآفرین

ادامه مطلب
۱۶ دی ۱۳۹۶

تخفیف ویژه پایان نامه تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

0