×
ادامه مطلب
۲۳ آذر ۱۳۹۷

جزوه و سوالات درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته رابینز ترجمه الوانی

ادامه مطلب
۲۰ آذر ۱۳۹۷

دانلود جزوه هوش مصنوعی ارشد و دکتری

ادامه مطلب
۲۰ آذر ۱۳۹۷

جزوه ریاضی عمومی ویژه ارشد و دکتری مدیریت

ادامه مطلب
۱۹ آذر ۱۳۹۷

جزوه آمار آمادگی آزمون دکتری مجموعه مدیریت

ادامه مطلب
۱۹ آذر ۱۳۹۷

دانلود جزوه تئوری مدیریت ( آزمون دکتری مدیریت)

ادامه مطلب
۱۹ آذر ۱۳۹۷

کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶

ادامه مطلب
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد حسابداری شماره ۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز

ادامه مطلب
۱۷ آذر ۱۳۹۷

دانلود کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷

ادامه مطلب
۱۷ آذر ۱۳۹۷

دانلود استاندارد حسابداری شماره ۱۲

ادامه مطلب
۱۷ آذر ۱۳۹۷

دانلود جزوه درس کارگاه ریخته گری

ادامه مطلب
۱۷ آذر ۱۳۹۷

جزوه و سوالات منطق فازی و هوش مصنوعی ارشد پیام نور

ادامه مطلب
۱۶ آذر ۱۳۹۷

جزوه و نمونه سوالات درس سیستمهای خبره ارشد پیام نور

0