×
ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۶

رساله مجتمع مسکونی طرح نهایی برای اخذ درجه کارشناسی

ادامه مطلب
۸ مهر ۱۳۹۶

پروپوزال ارشد با عنوان تاثیر معماری منظر در شهرهای پسا صنعتی(نمونه موردی: شهر یزد)

ادامه مطلب
۳۱ شهریور ۱۳۹۶

پاورپوینت آموزش استخراج مقاله پژوهشی از پایان‌نامه

ادامه مطلب
۱۲ شهریور ۱۳۹۶

پایان نامه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

ادامه مطلب
۱۰ شهریور ۱۳۹۶

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی با موضوع ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

پایان نامه برتر صنایع با عنوان ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

پایان نامه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

ادامه مطلب
۷ شهریور ۱۳۹۶

پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت

ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶

پایان نامه ارشد تربیت بدنی با عنوان تعیین عوامل موثر بر ارزش ویژه برند های ورزشی داخلی از دیدگاه ورزشکاران

ادامه مطلب
۴ شهریور ۱۳۹۶

برترین پایان نامه رشته تربیت بدنی جهت اخذ کارشناسی ارشد با عنوان نقش پارکهای تفریحی ورزشی بر زندگی شهروندان

ادامه مطلب
۳ شهریور ۱۳۹۶

برترین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

ادامه مطلب
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کتاب سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

0