دانلود مستندات ارتقاء رتبه عالی شغل پرستاری

دانلود مستندات ارتقاء رتبه عالی شغل پرستاری
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
18,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مستندات ارتقاء رتبه عالی شغل پرستاری

کاربران گرامی ،در این پست مقاله مستندات ارتقاء رتبه عالی شغل پرستاری در حجم ۱۶۳ صفحه با فرمت ورد با قابلیت ویرایش آماده دانلود شده است .در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید .در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

دانلود مستندات ارتقاء رتبه عالی شغل پرستاری :سلامتی مفهوم وسیعی دارد وتعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی وطرز تلقی جوامع باشرایط گوناگون جغرافیایی وفرهنگی قرار می گیرد.ضمن اینکه سلامتی یک روند پویا است وباگذشت زمان مفهوم آن تغییر خواهد کرد قدیمی‌ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن.پندر(۱۹۹۶)معتقد است که «تمام افراد سالم به طور یکسان سالم نیستند».این جمله نشان میدهد که مفهوم سلامتی یکسان نبوده ونسبی می با شد وهر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش وبا مقایسه خود با دیگران ،آن رامعنی می کندودر زمان ها و مکان های مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد.تعریف زیادی از سلامتی وجود دارد اما تعریف سازمان بهداشت جهانی(WHO) پذیرفته ترین تعریف می باشد:سلامتی عبارتست از رفاه کامل جسمی،روانی ،اجتماعی و معنوی که فقط شامل بیماری یا نقص عضو نمی باشد.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،سلامتی یک مسأله چند بعدی است.لازم به ذکراست که این ابعاد(جسمی،روانی،معنوی،اجتماعی)بر یکدیگر اثرکرده و تحت تأثیر یکدیگر قرار میگیرند.چنانچه مشکلات جسمی روانی فرد و مشکلات روانی برجسم فرد و نیزهر دوی آنها برجامعه و اختلالات جامعه بردیگر ابعادسلامتی اثر می‌گذارند-درگذشته بیشتر افراد و جوامع بشری، تندرستی یا سلامت مطلوب را مترادف با فقدان بیماری میدانستند. این نگرش،گسترهی بسیط بین سلامت مطلوب تا بیماری را نادیده میگیرد. با آغاز قرن بیست و یکم سلامتی از دیدگاه وسیع تری موردنظر قرار میگیرد. جنبه گسترده تر سلامتی عناصزی چون احساس قدرت، روابط دوستانه ، میل به زندگی ، شبکه قوی حمایت اجتماعی ، داشتن مفهوم خوب از زندگی یاسطح معین نیاز استقلال راشامل میشود.
سلامتی سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان “حالت کامل یا تندرستی فیزیکی،روانی و اجتماعی تعریف میکند که فقط شامل فقدان بیماری نیست. درعین حال مردم نگرش متفاوتی نسبت به بیماری داشته و درمقابل بیماری واکنشهای متفاوتی نشان میدهند.جامعه شناسان پزشکی واکنش نسبت به بیماری را رفتار بیماری “مینامند.

فهرست مطالب:

مقدمه: ۵
ارزیابی عمومی: ۱۳
روشهای انجام کار ۳۰
عناوین تجارب ۴۳
تبیین تجارب: ۴۶
عوامل موفقیت یا عدم موفقیت:۶۵
اقدامات خاص ۶۹
بیان نکات کلیدی ویژه: ۱۲۸
ارائه برنامه های آتی ۱۳۲

مطالعه بیشتر