احیاء پیشرفته بزرگسالان

احیاء پیشرفته بزرگسالان
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,900 تومان

توضیحات فایل

احیاء پیشرفته بزرگسالان

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیقات احیاء پیشرفته بزرگسالان  نوشته امیر ساالری – مدرس اورژانس و مراقبت های ویژه دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها در ۲۶ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست:

۱ .مروری بر حمایتهای حیاتی پایه و اهمیت آن
۲ .اداره راه هوایی (management Airway)
۱٫۲ .انواع وسایل اداره راه هوایی پایه و پیشرفته و نحوه استفاده از آنها
۳ .الگوریتم احیا پیشرفته در ایست قلبی بدون نبض بزرگساالن(arrest Pulseless)
۴ .نکات مهم و دوز داروها در ایست قلبی بدون نبض بزرگسالان
۵ .الگوریتم برخورد با تاکیکاردی با نبض بزرگساالن (pulse with Tachycardia)
۶ .نکات مهم و دوز داروها در برخورد با تاکیکاردی با نبض بزرگسالان
۷ .الگوریتم برخورد با برادیکاردی بزرگسالان (Bradycardia)
۸ .نکات مهم و دوز داروها در برخورد با برادیکاردی بزرگسالان
۹ .الگوریتم مراقبت بعد از ایست قلبی بزرگسالان
۱۱ .نکات مهم و دوز داروها در مراقبت بعد از ایست قلبی بزرگسالان
۱۱ .نحوه چیدمان نقشهای کلیدی در احیا قلبی- ریوی و شرح وظایف اعضای تیم
۱۲ .آشنایی با داروهای ضروری ترالی اورژانس

مروری بر احیاء پیشرفته بزرگسالان

همانگونه که در مبحث احیا پایه بیان گردید موفقیت احیا قلبی- ریوی در گروه انجام صحیح و اصولی حمایت حیاتی پایه به ویژه فشردن قفسه سینه با کیفیت باال می باشد.

در واقع برای شروع اقدامات پیشرفته احیا قلبی نباید وقفهای در انجام فرایند حمایتهای حیاتی پایه ایجاد شود بلکه باید معیارهای احیا با کیفیت بالا شامل: فشردن قفسه سینه با تعداد۱۰۰ تا۱۲۰ بار در دقیقه با عمق ۵ تا ۶ سانتی متر،پرهیز از هایپرونتیالسیون، اجازه برگشت قفسه سینه به حالت اول، حداقل وقفه برای بررسی نبض و اعمال شوک و تعویض جای احیاگران بعد از ۲ دقیقه برای انجام فشردن قفسه سینه نیز در طی فرایند احیا پیشرفته به خوبی رعایت شده و به طور مداوم پایش و ارزیابی گردد.

مطالعه بیشتر