مقاله مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

مقاله مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل

مقاله مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر در ۱۹ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Gerelateerde afbeelding

شرح مختصر مقاله مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده ۱۷ آن به صورت ذیل تشریح شده است:

۱- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

۲- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

کمیته حقوق بشر در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر

دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین

ماده ۱۷ را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده ۱۷ میثاق

نقض شده است.

آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا

خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر،

نظرات زیر را ارائه نمودند.

مطالعه بیشتر