پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی

پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,800 تومان

توضیحات فایل

پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه رشته حقوق اقرار در امور حقوقی در قالب word در ۱۶ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫پایان نامه اقرار در امور حقوقی‬‎

شرح مختصر:

الف: تعریف اقرار

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این ۲ تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفته می شود در ماده ۱۲۵۹ ق م تعریف شده که می گوید:

 

فهرست مطالب پروژه حقوق اقرار در امور حقوقی

الف: تعریف اقرار

ب: اخبار

ج: ارتباط با حق

د: نفع غیر

و: زیان خود

سابقه و اهمیت قرار

قالب و شکل اقرار

شرایط صحت اقرار

الف: شرایط مربوط به اخبار

بررسی اثر تصدیق مقوله

شرایط اقرار کننده یا مقر

قصد و اختیار

بلوغ

شرط عقل

عدم سفه

وجود قصر

اختیار

عدم ورشکستگی یا اعسار

مقوله و شرایط آن

معلوم بودن مقوله

شرایط مقو به

تصدیق یا تکذیب مقوله

ب: تکذیب اقرار

انواع اقرار

اقرار صریح

اقرار ضمنی

اقرار کلی

اقرار جزئی

اقرار ابتدایی

اقرار قاطع و غیرقاطع

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه

اقرار ساده

اقرار مقید

اقرار مرکب

اقرار شفاهی

اقرار کتبی

اقرار در دادگاه

اقرار خارج از دادگاه

انکارناپذیری اقرار

تجزیه ناپذیری اقرار

مورد قابل تجزیه اقرار

 

مطالعه بیشتر