پروژه حقوق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

پروژه حقوق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,000 تومان

توضیحات فایل

پروژه حقوق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه رشته حقوق در مورد محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون در قالب word در ۱۲۴ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

پروژه حقوق:

مقدمه:
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن ………………………

فهرست مطالب پروژه حقوق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

۱- تعریف قانونی طفل
۲- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
۳-  مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۱- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
۲-  محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب ۱۳۳۸

۱: معایب اصلاحات
۲: محاسن اصلاحات

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال
 ۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال
۳-اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

 فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
۱- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
۲-  تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
۳-  فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

 فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال ۱۳۷۸…..

مطالعه بیشتر