پاورپوینت آناتومی بدن انسان

پاورپوینت آناتومی بدن انسان
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,500 تومان

توضیحات فایل

پاورپوینت آناتومی بدن انسان

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پاورپوینت آناتومی بدن انسان در۲۵ اسلاید آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫پاورپوینت آناتومی بدن انسان‬‎

تنگی های مری:

مری در طول خود در چهار نقطه تنگ تر می شود.

۱- اولین تنگی در شروع آن است که بادندان پیشین ۱۵ سانتیمتر فاصله دارد.

۲-  دومین تنگی در محلی است که مری توسط قوس آئورت تحت فشار قرار می گیرد.

۳- سومین تنگی در محلی است که مری توسط نایچه چپ قطع می شود.

۴- چهارمین تنگی در محلی است که مری دیافراگم را سوراخ می کند.این بخش حدود cm37/5 از دندان پیشین فاصله دارد.

ژوژنوم و ایلئوم:

۱- دیواره ژوژنوم ضخیم تر و دارای عروق بیشتر نسبت به ایلئوم است.

۲- مجرای ژوژنوم بزرگتر و اغلب خالی است ولی مجرای ایلئوم باریکتر و اغلب پر است.

۳- تعداد قوسهای عروقی در ژوژنوم کمتر ولی در ایلئوم بیشتر است.

۴- چین های مخاطی حلقوی در ژوژنوم بزرگتر و منظم ولی در ایلئوم کوچکتر و نامنظم و پراکنده است.

۵- ویلی ها در ژوژنوم بیشتر و بزرگتر و ضخم تر در صورتیکه در ایلئوم نازکتر و کوتاه تر هستند.

تفاوتها مهم روده بزرگ و روده کوچک:

۱- روده بزرگ دارای آپاندیس اپیپلوئیک (منگوله های چربی) بوده ولی روده کوچک این زوائد را ندارد.

۲- در روده بزرگ طبقه عضلانی بصورت تنیاکولی است در صورتی که در روده کوچک طبق عضلانی یکنواخت است و تنیاکولی وجود ندارد.

۳- لومن روده بزرگ وسیعتر از لومن روده کوچک است.

۴- قسمت اعظم روده بزرگ ثابت ولی قسمت اعظم روده کوچک متحرک است.

۵- مخاط روده کوچک دارای ویلی (villi) بوده ولی روده بزرگ ویلی ندارد.

۶- جدار روده کوچک در همه حالات دارای چین های عرضی مخاطی است در صورتی که جدار روده بزرگ در مواقعی که عضلات آن شل و منبسط است این گونه چین ها را ندارد.

۷- روده کوچک در ناحیه ایلئوم دارای تجمع فولیکولهای لنفاوی است در صورتی که روده بزرک فاقد آن است.

مطالعه بیشتر