تحقیق آسیب دیدگی مچ پا

تحقیق آسیب دیدگی مچ پا
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,500 تومان

توضیحات فایل

تحقیق آسیب دیدگی مچ پا

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق آسیب دیدگی مچ پا با عنوان درسی تربیت بدنی ۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ۳۱ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر تحقیق آسیب دیدگی مچ پا

آسیب های ورزشی ناشی از فعالیت های جسمانی است که به منظور گذراندن اوقات فراغت یا هدفی تخصصی ترانجام می شود. این آسیب ها همچنین می تواند حاصل بروز حوادث و یا فعالیت بیش از حد(پرکاری)باشد و الزاماً باآسیب های ناشی از فعالیت های غیرورزشی تفاوتی ندارد.

در علوم ورزشی آسیب دیدگی را می توان هر گونه شرایط جسمانی یا پزشکی دانست که از شرکت بازیکن در مسابقه یا تمرین جلوگیری میکند. آسیب های ورزشی را می توانبه صورت پیوستاری فرض کرد که در یک سو آسیب هایکوچک(مانند پیچیدگی انگشت هنگام گرفتن توپ)و درسوی دیگر آسیب های شدید(مانند آسیب مغزی در مسابقه بوکسکه امکان دارد فرد تا ۴۰ روز در کما باشد)قراردارد.

در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ورزشهای گـروهی. هـر ورزشـی کـه طـبـق آمــار در هر ۱۰۰۰ ساعت بیـش از ۵ آسـیـب داشته باشد، جزء ورزش های پرخطر بادرصـد آسیـب بـاال به شـمار مـی رود.

راگــبی و الکروس با ۳۰ صـدمه در ۱۰۰۰ ساعت بالاترین حدهستند، درحالیکه

بسکتبال و اسکواش هم با آمار ۱۴ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت بازی های پرخطری

بـحـساب می آیند.

تعجب آور اسـت که بــدانید، دو، و ایروبیک هم با ۱۱ صدمه، زیاد از قافله ورزش

های پرخطر عقب نیستند.

براساس محاسبات آماری در هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۶ نفر به آسیب های ورزشی دچار می

شوند و بالاترین میزان این صدماتمتوجه کودکان ۵ تا ۱۴ سال است.

مطالعه بیشتر