پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,300 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند در این پست پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم با فرمت پاورپوینت در ۲۲۹ اسلاید آماده دانلود شده است،در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

Afbeeldingsresultaat voor ‫پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‬‎

پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

مفهوم سازمان:

سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که به منظور دستیابی به هدف های خاصی فعالیت می کند و سازماندهی عبارت است از: فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز برای رسیدن به هدف های سازمان.

تعریف سیستم:

واژه سیستم از علوم دقیقه به ویژه فیزیک به علوم اجتماعی راه یافته است. فیزیک با ماده انرژی، حرکت و نیرو سر و کار دارد که همگی قابل سنجش بوده از قوانین معین پیروی می کنند.

مفهوم سیستم:

سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کیفیت جدیدی را پدید آورده اند. اجزای سیستم ضمن برخورد از ارتباط کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق هدف های معینی که دلیل وجودی سیستم است، فعالیت می کنند.

سیستم:

عبارت است از مجموعه ای از اجزای بهم وابسته که به علت وابستگی حاکم به اجزای خود مالکیت جدیدی را احراز کرده ضمن پیروی از نظم و سازمان خاصی جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجود آن است فعالیت کند. مانند سیستم بدن انسان.

نمونه هایی از سیستم ها:

سیستم ها بیشمار هستند. برخی از نمونه های سیستم عبارت است از:

مولکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشینها و دیگر نظامهای

مکانیکی؛ منظومه های کیهانی؛ نظامهای اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی؛

سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظامهای تولیدی, آموزشی, تامین اجتماعی, خدمات

درمانی, ارتباط جمعی؛ حسابداری بایگانی؛ نظام حقوق و دستمزد, بازنشستگی,

ارزشیابی, کارکنان و کنترل و … . در این کتاب مفاهیم نظام و سیستم مترادف

گرفته شده است.

 

مطالعه بیشتر