تحقیق کامل در مورد جرایم قابل استرداد

تحقیق کامل در مورد جرایم قابل استرداد
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل:

تحقیق کامل در مورد جرایم قابل استرداد

در این پست تحقیق کامل در مورد جرایم قابل استرداد با فرمت ورد در ۵۷ صفحه آماده دانلود شده است،در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

Related image

چکیده:

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

 

فهرست مطالب :

جرایم قابل استرداد…………………… ۱

استرداد مجرمان در اسلام……………….. ۱۰

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی    ۱۸

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران……. ۲۲

قرارداد استرداد ایران و ترکیه………… ۳۰

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه…………. ۳۱

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان …….۳۳

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشورها…… ۳۹

ماده ۱: الزام به استرداد…………….. ۳۹

ماده ۲: اعمالی که مورد استرداد می شود….. ۴۰

ماده ۳: جرایم سیاسی ………………… ۴۰

ماده ۴: جرایم نظامی…………………. ۴۱

ماده ۵: جرایم مالی…………………… ۴۲

ماده ۶: استرداد اتباع……………….. ۴۲

ماده ۷: محل ارتکاب………………….. ۴۳

ماده ۸: تعقیب عمل واحد……………… ۴۴

ماده ۹: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد… ۴۴

ماده ۱۰: مرور زمان و عفو عمومی………. ۴۴

ماده ۱۱: مجازات اعدام……………….. ۴۵

ماده ۱۲: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن ۴۵

ماده ۱۳: اطلاعات تکمیلی……………… ۴۶

ماده ۱۴: اصل تخصیص………………….. ۴۶

ماده ۱۵: استرداد مجدد به یک دولت ثالث….. ۴۸

ماده ۱۶: بازداشت موقت………………. ۴۸

ماده ۱۷: تعدد درخواست های استرداد…….. ۵۰

ماده ۱۸: تحویل شخص مورد استرداد……….. ۵۰

ماده ۱۹: تحویل معوق یا مشروط…………. ۵۱

ماده ۲۰: تحویل اشیاء………………… ۵۲

 

 

مطالعه بیشتر