پروژه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پروژه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل:

پروژه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

در این پست پروژه رشته حقوق پیرامون لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون با فرمت ورد در ۱۳۷ صفحه آماده دانلود شده است،در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫قضا زدایی‬‎

شرح مختصر پروژه لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در ۶ حوزه(زیست محیطی – امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

فهرست مطالب:

   عنوان                                                                                                                                                                                                                                                    صفحه            مقدمه……………………………………………………………………………………….۱

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق…………………………………………..۱

ب)سابقه و ضرورت تحقیق………………………………………………………………۲

پ)فرضیات تحقیق………………………………………………………………………..۲

ت)دلیل انتخاب موضوع…………………………………………………………………..۲

ث)روش بررسی………………………………………………………………………….۲

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)…………………………………………..۳

۱)قانون……………………………………………………………………………………..۳

۲)جرم………………………………………………………………………………………۳

۳)پدیده جنائی……………………………………………………………………………۳

۴)سیاست جنائی………………………………………………………………………..۳

۵)قضازدائی……………………………………………………………………………….۳

۶)جرم زدائی……………………………………………………………………………..۴

۷)کیفر زدائی……………………………………………………………………………..۴

فصل اول : جرم انگاری

۱ ـ ۱ )جرم انگاری و هدف آن……………………………………………………………۶

۱ ـ۲ )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری……………………………………..۶

۱ ـ۲ ـ۱ )مکتب فایده اجتماعی………………………………………………………….۶

۱ ـ ۲ ـ ۲ )مکتب عدالت مطلق……………………………………………………………۷

۱ ـ۲ ـ۳ )مکتب کلاسیک…………………………………………………………………..۷

۱ ـ۲ ـ۴ )مکتب تحققی…………………………………………………………………….۷

۱ ـ۲ ـ۵ )مکتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………۷

۱ )مکتب اثباتی انتقادی…………………………………………………………………..۷

۲ )مکتب اصالت عمل کیفری…………………………………………………………….۷

۳ )دفاع اجتماعی ترکیبی…………………………………………………………………۸

۴ )مکتب نفی حقوق جزا………………………………………………………………….۸

۵ )مکتب دفاع اجتماعی نوین……………………………………………………………..۸

۶ )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی……………………………………………..۸

۱ ـ۲ ـ۶ )مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………..۹

۱ ـ۲ ـ۷ )مکتب نئوکلاسیک جدید………………………………………………………….۹

۱ ـ۳ )منابع شرعی جرم انگاری…………………………………………………………..۹

مطالعه بیشتر