دانلود تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان

دانلود تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,500 تومان
افزودن به سبد خرید

توضیحات فایل:

دانلود تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان

دانش پژوهان گرامی و دانش جویان ارجمند در این قسمت تحقیق با فرمت ورد و آماده پرینت در ۵۰ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان‬‎

جغرافیا علمی است که در صدد تشریح ویژگی های مکان ها و توزیع انسان ها، عوارض و رویدادها بر سطح زمین می باشد . جغرافیا به مطالعه کنشهای متقابل انسان – محیط در بستر مکان های ویژه و موقعیت های مکانی می پردازد.در این بخش تحقیق با فرمت ورد و آماده پرینت در ۵۰ صفحه آماده دانلود میباشد.

 

فهرست مطالب دانلود تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان

مقدمه :……………………………………..۶
نکات کلیدی : …………………………………..٧
شرح وظایف دبیر جغرافیا دوره دبیرستان ………………٨
تجربیات تدریس : ………………………………………..١١
تجربه ١ : علاقمند کردن دانش اموزان به درس جغرافیا ……….١١
تجربه ٢ : روش های ارزشیابی بنده در تدریس جغرافیا …………….١١
تجربه ٣ : تشویق دانش آموزان و ترغیب آنها با جایزه دادن ………………١٢
تجربه ۴ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس جغرافیا ………………١٣
تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس جغرافیا : ..١٣
تجربه ۵ : نحوه ترغیب دانش آموزان به خلاقیت در درس جغرافیا …..١۴
تجربه ۶ : استفاده از روش بازگویی در تدریس جغرافیا …………..٢٠
تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس جغرافیا :….٢٠
تجربه ٧ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس جغرافیا :…..٢٠
تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س جغرافیا :……٢٠
تجربه ٨ـ بازدید از مناطق مختلف طبیعت برای تبیین مفاهیم جغرافیایی ……..٢٠
تجربه ٩ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان:…………………….٢١
تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : …………………….٢١

مقررات روش بیان افکار و ایده های آنی ………………………..٢٨
مرحله جمع بندی مطالب ……………………………………..٢٨
ارزشیابی در این روش ……………………………………….٢٨
روش تدریس فعال کارگروهی که بنده در کلاس استفاده می کردم : ……٢٩
چگونگی آرایش کلاس در شیوه کار گروهی …………………………٣٠
موانع ومحدودیتهای آموزش درس جغرافیا دبیرستان :………………٣٢
راهکارهایی اجرایی برای رفع محدودیت های آموزش جغرافیا در دوره دبیرستان : …………٣٣
بررسی ارزشیابی در درس جغرافیا و محدودیت: ………………..٣۵
موانع ومحدودیتهای ارزشیابی درس جغرافیا : ………………. ٣۶
ب – راهکارهایی اجرایی شیوه ها ارزشیابی……………….. ٣۶

راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز……………..۳۷

پیشنهادات جهت تدریس بهتر درس جغرافیا دبیرستان ……………… ۴۶

 

نتیجه گیری : ……………………………………..۴٨
منابع :………………………………………..۵٠

 

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر