کامل ترین متن مقاله مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

کامل ترین متن مقاله مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

 توضیحات فایل:

کامل ترین متن مقاله مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین المل
کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی مقاله مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل در قالب ورد و در ۱۰۱ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫مقاله حقوق‬‎

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:۱۰۱

مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

 

برخی از فهرست مطالب کامل ترین متن مقاله مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف – تعریف مصونیت

ب – دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

۱- منابع قراردادی مصونیت

۲- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف – تئوری مصونیت مطلق

ب – تئوری مصونیت محدود

ج – دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف – انصراف از مصونیت

ب – دوای تقابل دولت

ج – اعمال تجاری دولت

۱- اعمال تصدی دولت

۲- اعمال حاکمیت دولت

۳- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

۳-۱ : معیار هدف

۳-۲ : معیار ماهیت

۳-۳ : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

۳-۴ : تعریف اعمال تجاری دولت

د – شبه جرمهای ارتکابی دولت

۱- تعریف شبه جرمهای دولت

۲- دامه شبه جرمهای دولت

۲-۱ : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

۲-۲ : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول – اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف – انصراف از مصونیت

ب – اموال تجاری

۱-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

۲- اموال مطلقاً مصون

۲-۱: اموال نظامی

۲-۲: اموال دیپلماتیک

۳-۲: اموال بانک مرکزی

ج – مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

مطالعه بیشتر