پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

 توضیحات فایل:

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها را با فرمت ورد در ۳۰ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

بخشی از متن پروژه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها:

چکیده:

روش عبارت است از یک سری عملیات و مراحلی که برای اجرای تمام یا قسمتی از یک سیستم انجام می شود.

به عبارت دیگر برای اجرای هر سیستم، نیاز به تهیه دستورالعمل هایی است که حدود وظایف، میزان مسئولیت ها و نحوه انجام دادن فعالیتهای گوناگون را مشخص کند. همچنین می توان روش را اجزائی از یک سیستم محسوب نمود.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : تعاریف، وظایف و مسئولیتها
بخش ۱: تعریف اصطلاحات
سیستم
روش
شیوه یا متد
تعریف تجزیه و تحلیل سیستمها
مفروضات (داده ها)
تعریف اطلاعات
تعریف فرم
بخش ۲: وظایف و مسئولیتها
دلایل آغاز تجزیه و تحلیل سیستمها
فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
تحلیل گر سیستم کیست؟
تحلیل گر سیستم و نقش او در فرایند تجزیه و تحلیل و طراحی سستم
فصل دوم : مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
مرحله یکم: شناخت مشکل و تبیین آنها
مرحله دوم: ایجاد فرضیه
مرحله سوم: گردآوری اطلاعات
۱-کتابخانه

 • استفاده از اسناد و مدارک و بایگانیها
 • جداول و نمودارهای سازمانی
 • مشاهده

الف – مشاهده مستقیم

ب – مشاهده غیرمستقیم

 • پرسشنامه

الف – پرسشنامه آزاد

ب – پرسشنامه ثابت

 • مصاحبه

الف – مصاحبه آزاد

ب – مصاحبه منظم

مرحله چهارم: طبقه بنید اطلاعات

جدول

نموادار

الف – نمودار خطی

ب – نمودار میله ای یا ستونی

ج – نمودار دایره ای

د – نمودار فضایی

هـ – نمودارهای سازمانی

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل

 • همخوانی با برنامه های سازمان
 • ارائه چند راه حل به جای یک راه حل
 • مطابقت با قوانین و مقررات
 • قابلیت اعمال
 • تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصله از اجرای طرح
 • سهولت اجرا

مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش

مرحله هشتم: اجرا

مرحله نهم: آزمایش طرح جدید

مرحله دهم: استقرار طرح جدید

 

مطالعه بیشتر