برترین فایل کتاب مجربات باقر(نایاب)-دانلود ویژه

برترین فایل کتاب مجربات باقر(نایاب)-دانلود ویژه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

برترین فایل کتاب مجربات باقر(نایاب)

این کتاب که در واقع ۳ کتاب می باشد در یک جلد کتابی کامل و جامع برای همه کسانی که میخواهند با دعا و طب سنتی مشکل خود را برطرف کنند و خود را به شکوفاهی برسانند.به نظر بنده این کتاب کاملترین و جامع ترین کتاب در زمینه علم دعانویسی و طب روحانی می باشد.این کتاب را به تک تک شما عزیزان سفارش میکنم و امیدوارم از مطالب فوق العاده مفید این کتاب بهره مند شدید.

مطالب های این کتاب به سه قسمت یا به سه کتاب تقسیم شده است

کتاب اول: بخش دعاهای بسیارمجرب

کتاب دوم: بخش مجرب داروها

کتاب سوم: بخش نسخه های مجرب طب سنتی

فهرست برترین فایل کتاب مجربات باقر(نایاب)

بخش دعاهای بسیارمجرب

شناخت ومحاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات 

جدول ساعات روز 

جدول ساعات شب

خصوصیات هرساعت فلکی

راز مخفی تبدیل نحس به سعد!(بسیارمجرب)

دستورتهیه محلول روحانی

اصراف عُمّارِمکان قبل ازهرعمل روحانی(بسیاربسیارمهم)

نکته بسیاربسیارمهم درمورداستفاده ازدستورات این کتاب

دستورات ازدواج سریع وگشایش بخت!(بسیاربسیارمجرب وتضمینی)

ابطال انواع سحروچشم زخم وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیاربسیارمجرب)

ابطال انواع سحر خورده شده وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار مجرب)

ابطال سریع چشم زخم با تخم مرغ(مجرب)

حصارمنیع ضد چشم زخم! (بسیاربسیارمجرب)

کنترل شهوت جنسی وتعدیل آن(مجرب)

ختم صلوات(بسیاربسیارمجرب)

توسل به امام رضا علیه السلام(بسیارمجرب)

نمازسیف القاطع(بسیارمجرب

ختم یا علی (بسیارمجرب)

قضای حاجت سریع(بسیارمجرب)

جلب رزق وروزی وادای قرض(بسیارمجرب)

برکت کیسه پول(بسیارمجرب)

جلب رزق ودفع نزاع ودعوادرمنزل(بسیارمجرب)

رازی برای قطع سردرد در۱۰دقیقه!(بسیاربسیارمجرب)

راز کهیعص وحمعسق برای شفای آنی بیماریها!(بسیاربسیارمجرب)

اکسیرشفای سریع هرنوع بیماری(بسیاربسیارمجرب)

علاج سریع آنفولانزاوسرماخوردگی(بسیارمجرب)

بهبودسریع سرماخوردگی(مجرب)

علاج سریع تب گرم وسرد(بسیارمجرب)

علاج هرنوع فشارجسمی وروحی (بسیارمجرب)

درمان دردگردن وآرتروز(بسیارمجرب)

قطع خون دماغ (رعاف)(بسیاربسیارمجرب)

قطع سریع خون حیض یا نفاس اضافی(بسیارمجرب)

ازبین بردن دُمَل وغددسرطانی (بسیارمجرب)

تقویت ضعف بینایی (مجرب)

نمازجلب محبت(بسیاربسیارمجرب)

ایجاد آشتی ومحبت بین زن وشوهر(بسیارمجرب)

افزایش عشق شوهربه زن تالحظه مرگ(مجرب)

افزایش عشق زن به شوهرتالحظه مرگ(مجرب)

دستورآشتی کردن وصله رحم(مجرب)

زبان بند(بسیارمجرب)

…………..

……………………

تطهیرنفس وجسدوعقل ازوسواس وسحر(بسیارمجرب)

موفقیت ونجات درهرکاری(بسیاربسیارمجرب)

رازی برای موفقیت درهرکارمهم(بسیارمجرب)

برای موفقیت درامتحانات مخصوصا کنکور!(بسیارمجرب)

دفع شر دشمنان ومسئولین (بسیارمجرب)

دفع شراشخاص بدون دانستن اسم مادر(بسیارمجرب)

هلاک ظالم(بسیارمجرب) 

………….

مطالعه بیشتر