برترین فایل پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

برترین فایل پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
12,900 تومان

 توضیحات فایل:

برترین فایل پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن در قالب ورد و در ۱۳۰ صفحه آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فرمت فایل : WORD – قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد ۲۰۰ نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد ۱۳۱ نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.

فهرست مطالب برترین فایل پروژه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲٫ بیان مسئله
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق
۱-۴٫ نوآوری های تحقیق
۱-۵٫ اهداف تحقیق
۱-۶٫ فرضیات تحقیق
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق
………………
۱-۱۳٫ فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱٫ گفتار اول: مدیریت دانش
۲-۱-۱٫ تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
۲-۱-۲٫ انواع دانش
۲-۱-۳٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۱-۴٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۱-۵٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
…………..
۲-۲٫ گفتار دوم: چابکی سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۲٫ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۲-۳٫  اهمیت چابکی :
……………………..
۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
۱-۶٫ چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۳-  ابزار جمع آوری داده ها
……………..
۳-۶-۲) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)
۳-۷٫ مدل مفهومی تحقیق
۳-۸- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری

مطالعه بیشتر