مقاله آسیب شناسی و ایمنی در ورزش

مقاله آسیب شناسی و ایمنی در ورزش
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

 توضیحات فایل:

مقاله آسیب شناسی و ایمنی در ورزش

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی مقاله آسیب شناسی و ایمنی در ورزش در قالب pdf  آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫آسیب شناسی ورزش زنان‬‎

مقدمه:

امروزه درگیری با زندگی روزمره و ماشینی باعث پناه انسان به ورزش شده است. با گسترش و نهادینه شدن شعار “ورزش برای همه” به تدریج خطر “آسیب ورزشی برای همه” را نیز مطرح می کند. طیف وسیعی از مشکلات و خطرات تهدید کننده سلامتی مـی تواند پی آمدی برای ورزش شدید تلقی شود. از آنجاییکه درصد زیادی از این آسیب ها قابل پیشگیری و کنترل هسـتند، شـناخت و آگاهی از مکانیسم و نحوه ایجاد آسیب های ورزشی عامل مهمی در پیشگیری از این آسیب ها به شمار می آید. در این فصل به آشنایی با پاره ای از آسیب های رایج ورزشی می پردازیم.

خطرات بالقوه تمرینات و مسابقات ورزشی:

١ -عوامل مربوط به مربی

مربیان نقش به سزایی در پیشگیری یا ایجاد آسیب های ورزشی ایفا می کنند. عدم ارتباط روانی صحیح، استفاده از تکنیک نابجا، عدم توجه به سطح آمادگی جسمانی و آسیب های قبلی ورزشکار می تواند بطور مستقیم ورزشکار را مستعد ایجاد آسیب نمایـد. آگـاهی مربیان از خطرات بالقوه تمرینات، آسیب های احتمالی، روش برخورد با آسیب ها و همچنین بازتوانی ورزشکار در جهـت بازگشـت سریع به محیط ورزش می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در پیشگیری از آسیب های احتمالی به عنوان جزء لاینفک ورزش داشته باشد.

٢ -عوامل مربوط به ورزشکار

به طور کلی عوامل متعددی در مورد ورزشکار وجود دارد که بطور بالقوه ورزشکار را مسـتعد آسـیب مـی نمایـد. وضـعیت آمـادگی جسمانی، وضعیت روحی، بیماری های زمینه ای، وجود آسیب های قبلی، اختلالات تشـریحی، پوشـاک و کفـش ورزشـی و …… ازعوامل مربوط به ورزشکار محسوب می شود.رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی در پیشگیری از این آسیب ها بسیار مؤثر خواهد

مطالعه بیشتر