برترین فایل بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

برترین فایل بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

توضیحات فایل:

برترین فایل بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند در این بخش مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی در قالب ورد و در ۷۷ صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و آماده دانلود شده و  در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مدیریت (گرایش مدیریت بازرگانی)

شرح مختصر:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان­های دولتی شهر دهدشت  می­باشد. پژوهش از نوع پیمایشی و به روش توصیفی- همبستگی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در  این پژوهش شامل کلیه مدیریان و کارکنان سازمان­های دولتی شهر دهدشت می­باشد و نمونه آماری شامل ۲۰۰ نفر می­ باشد که از میان جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند. تعیین نمونه های آماری از روش نمونه ­گیری ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد سنجش رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها می باشد که توسط مقیمی(۱۳۹۰) از پرسشنامه نیکلاز(۲۰۱۱) خلاصه سازی شده است  یافته های تحقیق نشان می­دهد که بین هر چهار مولفه­ ی مدیریت دانش (دانش آفرینی(خلق دانش)، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش) و نوآوری در سازمان ها همستگی مثبت و رابطه معنی داری مشاهده شده است……………..

فهرست برترین فایل بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

فصل اول: ادبیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

قلمرو پژوهش

الگوی مفهومی تحقیق

تعاریف واژه هاو اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

تعریف دانش

سلسه مراتب دانش

دسته بندی دانش سازمانی

تعریف مدیریت دانش

تاریخچه پیدایش مدیریت دانش

بحران های ناشی ازدانش سازمان نیافته

مولفه های مدیریت دانش

تاثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر نوآوری

عناصر اساسی مدیریت دانش

مفاهیم نوآوری

تعریف نوآوری

انواع نوآوری

سطوح نوآوری

محیط سازمان نوآور

نوآوری پایدار در حل مسائل سازمانی

نقش مدیریت در پرورش نوآوری در سازمان

تکنیک های تقویت نوآوری در سازمان¬ها

مبانی نظری

الگوی SECI: فرآیند خلق و تبدیل دانش

الگوی فرآیند مدیریت دانش

الگوی دانش و مدیریت نوآوری

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات داخلی

فصل سوم: روس تحقیق

مقدمه

هدف تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش های نمونه گیری

اﺑﺰار گردآوری

‫‪‫ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی (اعتبار)

پایایی (اعتماد)

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

الف- یافته های توصیفی

آمار استنباطی

بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها

مطالعه بیشتر