مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی

مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,900 تومان

توضیحات فایل:

مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی

این فایل حاوی مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ایران می باشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

مقاله بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی:

این تحقیق جهت ارایه الگوی مناسب برای برآورد حق الزحمه حسابرسی جنبه تئوری نمایندگی را مورد توجه قرار داده است. طبق تئوری نمایندگی مدیران با کارفرمایان در تضاد منافع هستند در نتیجه افراد در جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه‌های نمایندگی شوند، مدیر که در کانون این تضاد منافع قرا ر دارد دارای اختیارات زیادی است و نیاز نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت حرفه ای حسابرس مستقل را مطرح می‌نماید. هزینه‌های نمایندگی از طریق افزایش ریسک وحجم وپیچیدگی‌های عملیات واحد مورد رسیدگی می‌تواند بر حق الزحمه‌های خدمات حسابرسی اثرات قابل تو جهی داشته باشد در نتیجه ضروری است الگویی جهت تعیین حق الزحمه حسابرسی که شاخص هزینه‌های نمایندگی را مورد توجه قرار دهد، ارایه گردد. این پژوهش سعی دارد تاثیر دو دسته از عوامل عمومی وشاخص‌های هزینه نمایندگی را که بر ریسک، حجم ووپیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی موثر است رابعنوان متغیر‌های مستقل تحقیق در نظر گرفته واثر آن را بر متغیر وابسته که حق الزحمه حسابرسی می‌باشد مورد بررسی قرار دهد. هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرح وبیان مساله

اهمیت

اهداف

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

چارچوب نظری تحقیق

انواع پژوهش

جامعه آماری

روش تحقیق

مدل پژوهش

متغیرپژوهش

متغیر وابسته

متغیر‌های مستقل

شیوه نمونه گیری وحجم نمونه

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش‌های آماری مورد استفاده

آزمون همبستگی

مفهوم معنی داری در همبستگی

آزمون t

آزمونF فیشر

آزمون همسانی واریانس

آزمون کولموگروف &# 8211 ; اسمیرنوف

آزمون دوربین واتسون

نتیجه گیری

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

مطالعه بیشتر