کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت

کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل:

کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت

این فایل حاوی مطالعه بررسی رابطه ی فقر و خشونت می باشد که به صورت فرمت ورد -قابل ویرایش  در۳۱ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر کامل ترین متن فایل بررسی رابطه ی فقر و خشونت

یکی از عواطف مهم انفعالی است که کار با اهمیتی برای انسان انجام می دهد، یعنی به او در حفظ و نگهداری خویش کمک می کند. قرآن کریم متذکر می شود «با کفاری که در برابر گسترش اسلام ایستادگی می کنند با خشونت و شدت رفتار شود» (نجاتی، عثمان، ۱۹۶۹) از سوی دیگر قرآن کریم ما را به کنترل خشونت سفارش می کند. زیرا هنگام خشم فکر انسان از کار باز می ماند و قدرت صدور احکام و دستورهای صحیح را از دست می دهد.

بیان مسأله:

پدیده ی خشونت یکی از مسائل مهم جوامع انسانی است که جلوه های آشکار آن را می توانیم همه روزه در خیابان ها، پارک ها، و محیط های شغلی، تحصیلی و خانوادگی ببینیم. در واقع گستره ی خشونت آن قدر زیاد است که موجب شده محققین انواع خشونت را هم از حیث قلمروهای عینی بروز آن و هم از حیث تجلیات متنوع آن از هم متمایز کنند.

در واقع آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان دهنده ی حضور جدی پدیده ی خشونت در ایران حداقل در اشکالی چون قتل، خودکشی، فرار از خانه و نزاع است. یک نگاه گذرا به مقایسه ی آماری خشونت در اشکال قتل و خودکشی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰ میانگین قتل در جهان ۸/۸ (درصد هزار نفر) بوده و در ایران ۶۴/۳ بوده است.

همچنین میانگین خودکشی در این سال در جهان ۵/۱۴ درصد و در ایران ۶۳/۶

گزارش شده است. (Whqlibdoc.whoint/hq/2002/924154)

اگرچه این مقایسه نشان می دهد که فاصله ی میزان خشونت در اشکال فوق در

ایران تا میانگین جهانی قابل ملاحظه است معهذا این ارقام هشدار دهنده است.

 

مطالعه بیشتر