دانلود ضوابط معلولین جسمی حرکتی

دانلود ضوابط معلولین جسمی حرکتی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود ضوابط معلولین جسمی حرکتی

کاربران ارجمند و دانش پژوهان گرامی ،این پست حاوی ضوابط معلولین جسمی حرکتی با فرمت ورد در ۵ صفحه تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است.در زیر قسمتهایی ار متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرحی مختصر از متن:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۸/۳ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی درارتباط با رفع موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور دسترسی به اماکن و فضاها و تجهیزات عمومی شهری به منظور تامین امکان شرکت افراد دارای معلولیتهای گوناگون جسمی در زندگی روزمره جامعه رابه شرح زیر تصویب نمود.

 

۱- از این تاریخ درکلیه طرحهای آتی و در دست تهیه شهرسازی ، شهرک سازی و مجتمع های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می باشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه بررسی و تصویب واجرای طرحهای توسعه شهری ، شهرک سازی و مجتمع های ساختمانی و مسکونی موظفند درمراحل مختلف تصویب و صدور پروانه ونظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

 

۲- به منظور رفع موانع شهری موجود لازم است که اصلاحات موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهیه و یا تجدید نظر در طرحهای توسعه شهری به منظور نزدیکتر کردن شرایط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهری باتوجه به اولویت هر یک به اجرا درآید.

 

۳- رعایت ضوابط فصل سوم در طراحی کلیه ساختمانهای موضوع فصل مذکور

برای تهیه کنندگان طرحهای فوق الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور

پروانه نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند. کلیه

ساختمانهای عمومی موضوع این آئین نامه به خصوص ادارات دولتی موجود

باید تدریجاًبا شرایط این آئین نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق

این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان

سازمان بهزیستی ، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

وزارت مسکن و شهرسازی موطف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از

مراجع ذیربط کسب نماید.

 

کلمات کلیدی: ضوابط – معلولین – جسمی – حرکتی

 

 

مطالعه بیشتر