پروژه ارشد مدیریت صنعتی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

پروژه ارشد مدیریت صنعتی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پروژه ارشد مدیریت صنعتی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

این فایل حاوی مطالعه پروژه کارشناسی  ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی با عنوان رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL (مطالعه موردی: شهرداری تهران) می باشد که با فرمت pdf (با قابلیت کپی شدن در ورد- آماده پرینت ) در ۱۲۳ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

Related image

بخشی از متن پروژه ارشد مدیریت صنعتی :رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

چکیده

مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا قادر می-سازد. از آنجایی که امروزه، شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون¬های اصلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند، رشد و بالندگی همه جانبه و مطلوب شهرها و کلان شهرها در آینده مشروط به برنامه¬ریزی، بودجه¬ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت هدفمند امور و افزایش بهره¬وری دانش سازمانی و کارکنان شهرداری¬های به عنوان نهاد متولیاین امور است. با انجام این پژوهش میتوان انتظار داشت که مدیران شهرداری تهران اولا بتواند سطح پیاده¬سازی مدیریت دانش در سازمان خود را تشخیص دهند و از سوی دیگر راهی بهینه برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بیابند. نتایجاین پژوهش مختص شهرداری تهران نخواهد بود بلکه کلیه سازمانهایی که برای دانش سازمانی خود ارزش قائل هستند، از دستاوردهای نهایی، بهره¬مند خواهند شد.

جهت دستیابی به هدف پژوهش که اولویتبندی استراتژیهای مدیریت دانش

میباشد، بر اساس مدل سلسله مراتبی پیشنهادی، سه پرسشنامه بین مدیران و

کارکنان شهرداری تهران توزیع گردید. پس از بررسی پایایی و روایی ابزار

گردآوری دادهها پژوهش، با استفاده از تکنیک DEMATEL و ANP استراتژیهای

مدیریت دانش در سازمان شهرداری تهران مورد اولویت بندی قرار گرفت.

 

مطالعه بیشتر