جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری

جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,500 تومان

شرح مختصر:

جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری

کاربران گرامی در این بخش فایل مدل سازی معادلات ساختاری  با فرمت PPT-قابل ویرایش در ۶۵ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.

Afbeeldingsresultaat voor ‫جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری‬‎

فهرست مطالب جامع ترین پاورپوینت مدل سازی معادلات ساختاری

مقدمه

مدل سازی معادله ساختاری چیست؟

تعریفSEM

اصطلاحات مورد نیاز

متغیر پنهان(سازه ها یا عامل ها):

متغیر آشکار(مشاهده شده)

متغیرهای وابسته ومستقل

متغیر مستقل(برون زا):

متغیر وابسته(درون زا):

متغیرخطا(مزاحم):

انواع پارامترها

مدل ساختاری

اجزای SEM

مدل اندازه گیری

مدل نهایی

مراحل مدلسازی معادلات ساختاری

۱)تدوین مدل

۲)تشخیص مدل

سه سطح تشخیص مدل

۳) برآوردپارامترها:

۴) آزمون مدل:

CHI SQUARE TEST:

Normed – Fit Index (NFI):

Comparative Fit Index (CFI):

مثال عملی

مدل نظری تحقیق:

بخشی از متن:

مدل سازی معادله ساختاری چیست؟

مدل معادلات ساختاری (SEM) تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رابه طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.

مدل سازی معادله ساختاری دیدگاهی است که در آن الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان بررسی می شود.

کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره ای است که نمی توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد.

تعریفSEM

مدل معادله ساختاری اساسا ترکیب مدل های مسیر و مدل های تحلیل عاملی تاییدی است.

تحلیل مسیربطور کامل با متغیرهای آشکار تعریف شده است اما در آن چند متغیر مستقل آشکار و چند متغیروابسته آشکار بکار می رودورابطه علی بین مجموعه ای ازمتغیرهای مستقل ووابسته را ارزیابی می کند.

تحلیل عاملی شامل متغیرهای آشکاری است که فرض شده یک یاچندمتغیرپنهان رااندازه گیری می کند.

SEM هردومدل فوق را شامل می شود

مطالعه بیشتر