مطالعات طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران

مطالعات طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

مطالعات طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل گزارش معیارهای برنامه‌ ریزی فضا از مطالعات و تهیه طرح مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش مطالعاتی ۲۰۸ صفحه و با فرمت PDF (باقابلیت کپی مستقیم متن به WORD) می‌باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

شرح مختصر:

گزارش حاضر، محصول یافته های بخش برنامه ریزی کالبدی تا مقطع زمانی فعلی است که در مدت باقی مانده انجام خدمات، حسب تداوم فعالیت ها، کامل تر خواهد شد. این گزارش در برگیرنده معیارهای طراحی می باشد که مستند به اطلاعات پایه گردآوری شده و بر اساس روشهای توصیه شده در نظام فنی و اجرایی کشور تدوین شده اند.

طرح چنین موضوعی در بخش برنامه ریزی کالبدی از این جهت ضروری است که علی رغم نیاز به فضاهای نمایشگاهی در روند پرشتاب توسعه کشور ( بویژه پروژه حاضر که سهم چشمگیری در تامین این کاربری را به عهده دارد ) متاسفانه هنوز کاربری نمایشگاهی در مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور شناسایی نشده و دستورالعملهای برنامه ریزی و طراحی خاص آن توسط دستگاههای مسئول و مرجع، تهیه و ابلاغ نگردیده اند. نگاهی به فهرست ۱۷ گانه کاربریهای شناخته شده در این نظام که تعاریف آن مربوط به سالهای دهه ۴۰ کشور هستند و مقایسه آن با کاربریهای متنوع و منتزع شده قانونی که در سالهای بعد شکل گرفته اند و عملاً مورد استفاده قرار دارند.

رجوع به نمودار صفحه بعد نشان می دهد که برای این کاربری نیز همچون سایر کاربریهای شهری و معماری، می بایست جایگاه متمایزی در نظر گرفته شود که متناسب با فعل آن و ویژگی های مترتب برگردش کار متفاوت آن از سایر کاربریها، بتواند موضوع برنامه ریزی و طراحی قرار داد. از این رو با توجه به فقدان اطلاعات مرجع جهت برنامه ریزی های کالبدی، معیارهای مناسبی در این گزارش گرد آوری، تحلیل و ارایه گردیده اند تا کارپایه اقدامات بعدی قرار گیرند.

مطالعه بیشتر