پایان نامه تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

پایان نامه تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل
نوع فایل
word
نویسنده
تاریخ انتشار
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی
تعداد بازدید
585 بازدید
۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

شرح مختصر:

پایان نامه تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل

محصول مورد نظر شامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A) با موضوع بررسی تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل می باشد که در قالب فایل ورد با قابلیت ویرایش مشتمل بر ۱۰۹ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

فهرست مطالب پایان نامه تاثیر واحد کنترل کیفیت در سازمان حسابرسی بر اجرای اثر بخش حسابرسی صورتهای مالی از دیدگاه حسابرسان شاغل:

چکیده ۱

فصل اول. ۳

۱-۱- مقدمه. ۴

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- ضرروت انجام تحقیق. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق. ۸

۱-۴-۱- اهداف آرمانی.. ۸

۱-۴-۲- اهداف کلی.. ۸

۱-۴-۳- اهداف ویژه و کاربردی.. ۹

۱-۵- فرضیه‌های تحقیق. ۹

۱-۶- روش تحقیق. ۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق. ۱۰

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۷-۲- قلمرو مکانی.. ۱۱

۱-۷-۳- قلمرو زمانی.. ۱۱

۱-۸- تعاریف اصطلاحات و مفاهیم. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- تاریخچه حسابرسی در ایران. ۱۴

۲-۳- کیفیت در حرفه حسابرسی.. ۱۸

۲-۴- کیفیت: تصویر خرد، تصویر کلان. ۱۹

۲-۵- کنترل کیفیت کار حسابرسی.. ۱۹

۲-۵-۱- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی.. ۲۰

۲-۵-۲- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی.. ۲۱

۲-۶-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی.. ۲۲

۲-۶-۱- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت.. ۲۳

۲-۶-۲- سیستم کنترل کیفیت‌ ۲۴

۲-۷- حسابداری.. ۲۵

۲-۸- حسابرسی.. ۲۵

۲-۹- گزارشگری مالی.. ۲۵

۲-۱۰- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی.. ۲۶

۲-۱۱- رابطه حسابداری و حسابرسی.. ۲۶

۲-۱۲- نقش حسابرسی.. ۲۷

۲-۱۳- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی.. ۲۷

۲-۱۴- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری.. ۲۸

۲-۱۴-۱- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. ۲۸

۲-۱۴-۲- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. ۲۸

۲-۱۵- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی.. ۲۸

۲-۱۵-۱- تضاد منافع. ۲۹

۲-۱۵-۲- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت.. ۲۹

۲-۱۵-۳- پیچیدگی.. ۲۹

۲-۱۵-۴- عدم دسترسی مستقیم. ۳۱

۲-۱۶- سابقه انجام تحقیقات.. ۳۱

۲-۱۶-۱- تحقیقات داخلی.. ۳۱

۲-۱۶-۲- تحقیقات خارجی.. ۳۲

فصل سوم. ۴۱

۳-۱- مقدمه. ۴۲

۳-۲- روش تحقیق. ۴۲

۳-۳- گروه‌های استفاده کننده از خدمات حسابرسی.. ۴۴

۳-۴- استاندارد کنترل کیفیت ۱٫ ۴۵

۳-۴-۱- کلیات.. ۴۵

۳-۴-۲- اجزای سیستم کنترل کیفیت (همان ماخذ) ۴۵

۳-۴-۳- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه (همان ماخذ) ۴۶

۳-۴-۴- الزامات اخلاقی (همان ماخذ) ۴۷

۳-۴-۵- استقلال (همان ماخذ) ۴۸

۳-۴-۶- پذیرش یا ادامه کار (همان ماخذ) ۵۰

۳-۴-۷- منابع انسانی (همان ماخذ) ۵۳

۳-۴-۸- تعیین گروه کاری (همان ماخذ) ۵۴

۳-۴-۹- اجرای کار (همان ماخذ) ۵۵

۳-۴-۱۰- مشاوره (همان ماخذ) ۵۷

۳-۴-۱۱- اختلاف نظر (همان ماخذ) ۵۸

۳-۱۴-۱۲- بررسی کنترل کیفیت کار. ۵۸

۳-۴-۱۳- نظارت (همان ماخذ) ۵۹

۳-۵- ابزار اندازه گیری.. ۶۲

۳-۶- جامعه و نمونه (در رابطه با توزیع پرسشنامه) ۶۳

۳-۷- جمع‌آوری اطلاعات.. ۶۳

۳-۸- تهیه پرسشنامه. ۶۴

۳-۹- قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه. ۶۴

۳-۱۰- اعتبار (روایی) پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۱- روش توزیع پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۲- معایب پرسشنامه. ۶۵

۳-۱۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶۶

فصل چهارم. ۶۷

۴-۱- مقدمه. ۶۸

۴-۲- توصیف نمونه. ۶۸

۴-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹

۴-۴- متغیرهای مورد مطالعه. ۷۰

۴-۵- آمار توصیفی.. ۷۱

۴-۶- آمار استنباطی.. ۷۵

۴-۶-۱- آزمون تحلیل عاملی.. ۷۵

۴-۷- آزمونهای همبستگی.. ۷۷

۴-۸- آزمونهای رگرسیون. ۸۱

۴-۸-۱- آزمونهای رگرسیون خطی ساده ۸۱

۴-۸-۲- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره ۸۵

۴-۸-۲-۱- آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (روش همزمان) ۸۵

فصل پنجم. ۸۷

۵-۱- مقدمه. ۸۸

۵-۲- خلاصه تحقیق. ۸۸

۵-۳- پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق. ۹۰

۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۹۴

۵-۵- خلاصه فصل پنجم. ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۶

پیوست‌ها ۱۰۰

چکیده انگلیسی: ۱۰۸

چکیده

افزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.