فایل بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

فایل بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
5,000 تومان

توضیحات فایل:

فایل بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پروژه کارشناسی ارشد گروه کار درمانی با عنوان بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی در قالب فایل word با قابلیت ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی

چکیده فارسی

مقدمه: شیوع روز افزون سکته مغزی، لزوم استفاده از ابزار و تکنیک های موثرتر در این بیماری جهت کاهش طول مدت درمان و تسریع و تسهیل بهبودی و برگشت عملکرد اندامهای مبتلا را می طلبد. بنابراین،  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیوفیدبک بر دامنه حرکتی و عملکرد روزمره زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد.

متود: تعداد ۲۴ نفر بیمار مبتلا به سکته مغزی، با میانگین سنی ۷۵/۵۴ در این پژوهش شرکت کردند، که بطور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. با توجه به نقش کلیدی دست در انجام کارهای روزانه ، عملکرد آن قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی اسپاستی سیتی با آزمون  آشورث ، ارزیابی دامنه حرکتی آرنج ، مچ دست و انگشتان با گونیامتر و عملکرد روزمره زندگی با آزمون  بارتل قرار گرفت. دو گروه با تمرینات رایج کار درمانی (گروه کنترل) و این تمرینات همراه با بیوفیدبک (گروه آزمایش) به مدت ۳ ماه تحت درمان و بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: با ارائه بیوفیدبک، شدت اسپاستیسیتی در دست ۴ نفر از گروه آزمایش از ۱ به صفر تقلیل یافت در حالیکه در گروه کنترل تنها یک نفر تقلیل اسپاستیسیتی داشت. استفاده از بیوفیدبک منجر به افزایش معنادار دامنه حرکتی  آرنج (P<0.001، مچ دست (P<0.003)  و انگشت (p<0.001)  نسبت به گروه کنترل شد. همچنین پس از مداخله، نمره بارتل در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنا دار داشت (p<0.001).

فصل اول: کلیات پژوهش

(۱-۱) مقدمه……………………     ۱

(۲-۱) بیانمسئله……………….     ۲

(۳-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش………….     ۴

(۴-۱) تعریف مفاهیم………….     ۶

(۱-۴-۱) بیوفیدبک ……….   ۶

(۲-۴-۱) سکته مغزی ……    ۶

(۳-۴-۱) دامنه حرکتی مفاصل دست ……..     ۶

(۴-۴-۱) وضعیت شناختی ………..    ۶

(۵-۴-۱) عملکرد روزمره زندگی ……     ۷

(۶-۴-۱) میزان تون عضلانی اسپاستیسیتی ……….    ۷

(۵-۱) اهداف پژوهش………    ۷

(۱-۵-۱) هدف کلی…………    ۷

(۲-۵-۱) اهداف اختصاصی…….      ۷

(۳-۵-۱) اهداف کاربردی………    ۸

(۶-۱)  سوالات و فرضیات ……….      ۸

فصل دوم:گستره نظری و پیشینه پژوهش….۱۰

مطالعه بیشتر