پاورپوینت و جزوه کاربرد آزمون های هوش و استعداد

پاورپوینت و جزوه کاربرد آزمون های هوش و استعداد
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

شرح مختصر:

پاورپوینت و جزوه کاربرد آزمون های هوش و استعداد

دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل جزوه درس کاربرد آزمون های هوش و استعداد می باشد که در قالب پاورپوینت در حجم ۴۶ اسلاید تهیه و تدوین گردیده است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از سایت خریداری و دانلود نمایید.

بخشی از متن جزوه:

مفاهیم کلی اندازه گیری

اندازه گیری:
اختصاص دادن اعداد به افراد به شیوه ای منظم و برای نشان دادن ویژگی های آنها

آزمون

اندازه عینی و استاندارد از چگونگی یک رفتار است.

ارزشیابی:

کرونباخ ، گردآوری و کاربرد اطلاعات به منظور اخذ تصمیم درباره برنامه آموزشی

بی بای، فرآیند نظام دار گردآوری و تفسیر شواهدی که منجر به داوری ارزشی می گردد و در نهایت به عمل می انجامد

سنجش:

زمانی که در اندازه گیری ، به جای آزمون یا علاوه بر آن، وسایل دیگری به کار می رود به آن سنجش می گویند

سطوح مختلف اندازه گیری:

اسمی: ساده ترین مقیاس اندازه گیری است

– به وسیله این مقیاس متغیر ها به مقوله های مختلف تقسیم می شوند

– اعداد هیچ گونه معنای ترتیبی ندارند و تنها برای اسم گذاری یا طبقه بندی اشیا است

– در این نوع مقیاس هیچ نوع اعمالی ریاضی میسر نیست

– از نظر آماری فقط می توان فراوانی و نما را محاسبه کرد

ترتیبی: – داده ها با یکدیگر مقایسه می شوند

– به ترتیب معینی رتبه بندی می شوند

– مجموعی از رتبه هاست(سلسله مراتب را نشان می دهد)

– انجام هیچ یک از چهار عمل اصلی میسر نیست

– از نظر آماری فراوانی ، نما ، میانه ، درصد ها و ضریب همبستگی اسپیرمن

فاصله ای:

– هم رتبه داریم هم فاصله بین رتبه ها

فاقد صفر مطلق است

– در این مقیاس واحد اندازه گیری و حتی صفر مطلق قرار دادی است

– با توجه به برابر بودن فاصله ها عملیات جمع و تفریق عملی است

– از نظری آماری علاوه بر عملیات مقیاس رتبه ای محاسبه میانگین،  انحراف معیار و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نیز عملی است

نسبی:

بالاترین و قوی ترین مقیاس اندازه گیری است .

– صفر مطلق دارد( یعنی فاقد صفت یا ویژگی مورد مطالعه است.

– این مقیاس بیشتر در علوم محض کاربرد دارد تا علوم انسانی

– همه عملیات ریاضی و آماری می تواند انجام گیرد.

تاریخچه آزمون های روانی:

اولین آزمون روانی به معنای واقعی کلمه مقیاس هوش یبینه – سیمون است در سال ۱۹۰۵

– بینه را پدر آزمون های روانی می نامند.

اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط ویلهلم وونت در دانشگاه لایپزیک آلمان تأسیس شد و به تحقیق در زمینه حواس مختلف انسان پرداخت.

-کتل برای اولین بار کلمه آزمون روانی به کار برد.

– گالتون از نخستین کسانی بود که به مطالعه و اندازه گیری تفاوت های فردی پرداخت.

– گالتون عقیده داشت که بین توانایی ذهنی (هوش) و تمیز حسی رابطه وجود دارد

– سوت گالتون، رنگ سنج ، وزنه های گالتون، میله های با اندازه های متفاوت، بطری هایی پر از مواد

خدمت مهم گالتون ابداع روش های آماری برای کمی ساختن نتایج حاصل از اجرای آزمونها

– پیرسون روش های آماری گالتون را توسعه داد و روش همبستگی گشتاوری پیرسون را تدوین کرد.

مطالعه بیشتر