خلاصه کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی

خلاصه کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی

دانشجویان و کاربران گرامی ، محصول مورد نظر شامل خلاصه کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی می باشد که در قالب پاورپوینت در حجم ۲۰۸ اسلاید تهیه و تدوین گردیده است.در صورت نیاز می توانید این محصول را از سایت خریداری و دانلود نمائید.

کتاب راهنمائی تحصیلی و شغلی دکتر شفیعی آبادی

اشتغال ضرورتی اجتناب ناپذیر برای زندگی سالم و رشد و خودکفایی جامعه است.

در مقابل، بیکاری عامل مهمی در بروز آسیب های فردی و اجتماعی بحساب می آید.

با افزایش بیکاری بر میزان جرایم و ناهنجاری ها و ناامنی در خانواده ها و جامعه افزوده می شود و در نهایت سلامت نظام اجتماعی با اختلال و نابسامانی های فراوان و متعدد مواجه می گردد. از این رو، اشتغالزایی و کاستن از بیکاری یکی از مناسب ترین روش های تامین سلامت جامعه و خانواده و مبارزه با جرایم و آسیب ها و ناامنی های فردی و اجتماعی است. کاریابی و به کارگماری مناسب افراد از هدف های مهم راهنمایی و مشاوره شغلی محسوب می شوند. به شیوه های گوناگون از جمله کارآفرینی و کار در منزل و شرکت های تعاونی می توان برای بیکاری شغل ایجاد کرد. همچنین برای جلوگیری از اتلاف سرمایه کشور و عمر انسان ها، لازم است هر کس در جایگاه مناسب با ویژگی هایش به کار گمارده شود.

پاورپوینت و خلاصه کتاب راهنمایی تحصیلی و شغلی دکتر شفیع آبادی شامل :

فصل اول:

گفتار اول: کار، شغل و حرفه
گفتار دوم: راهنمائی تحصیلی و شغلی
گفتار سوم: اطلاعات تحصیلی و شغلی
گفتار چهارم: شیوه های اجرای راهنمائی تحصیلی و شغلی در مدارس

فصل دوم:
کاربرد اطلاعات شغلی و حرفه ای

فصل سوم:
کار در راهنمائی و مشاوره شغلی

فصل چهارم:
راهنمائی و مشاوره شغلی در مدارس

فصل پنجم:
طرح ریزی شغلی و حرفه ای

فصل ششم:
انتخاب شغل و مشکلات آن

فصل هفتم:
اشتغال موفقیت آمیز به کار

فصل هشتم:
نظریه

فصل نهم:
نظریه های گینزبرگ

فصل دهم:

نظریه سوپر

مطالعه بیشتر