دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته رومر جلد اول

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته رومر جلد اول
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
0 تومان

توضیحات فایل

دانلود کتاب اقتصاد کلان پیشرفته رومر جلد اول

اقتصاد کلان پیشرفته جلد ۱ نوشته دیوید رومر ترجمه مهدی تقوی را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمائید.

کتاب اقتصاد کلان رومر یکی از اصلی ترین منابع تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته اقتصاد است.

کتاب اقتصاد کلان پیشرفته رومر جلد اول

این کتاب جلد اول از مجموعه سه جلدی ((اقتصاد کلان)) است که برای درس اقتصاد کلان (۱) رشته اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط نگاشته شده است .

در کتاب این مباحث به چشم می‌خورد : ((شیوه اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی))، ((روش‌های محاسبه تولید ملی)) و ((چگونگی تبدیل حساب‌های ملی از قیمت جاری به قیمت ثابت))، (با نحوه تعیین درآمد ملی تعاولی با استفاده از ((الگوی درآمد ـ مخارج)) و ((الگوی .(((IS-LMدر صفحات پایانی با مرور سیاست‌های پولی و مالی، ابزارها و آثار این سیاست‌ها بر مخارج کل و تولید ملی بررسی شده است .

کتاب اول اقتصاد را در بلند مدت بررسی می کند که شامل رشد اقتصادی و بیکاری ساختاری است. در بخش اول مدل های رشد اساسی سولو در زمینه انباشت سرمایه و ثروت در اقتصادهای باز و بسته معرفی می شود. در بخش

دوم پیشرفت تکنولوژی وارد مدل میشود به طوری که ابتدا مدل سولو با

پیشرفت تکنولوژی برون زا معرفی می شود وسپس مدل در چهارچوب معرفی

سرمایه انسانی و کمبود منابع طبیعی تعمیم مییابد.

مطالعه بیشتر