خلاصه کتاب آئین شهرسازی پایدار مصطفی بهزادفر

خلاصه کتاب آئین شهرسازی پایدار مصطفی بهزادفر
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب آئین شهرسازی پایدار مصطفی بهزادفر

دانشجویان و کاربران گرامی ،این فایل حاوی مطالعه خلاصه کتاب آئین شهرسازی پایدار مصطفی بهزادفر شامل پنج فصل و در ۱۶ صفحه می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

بخشی از متن خلاصه کتاب آئین شهرسازی پایدار مصطفی بهزادفر:

ایده اصلی کتاب :دیدگاه های کوین گریز که مطرح شده در همایش بین المللی انجمن پژوهشی طراحی محیطی آمریکا

راهبردهای دستیابی به پایداری:

تشکیل هیات های راهبری و راهبردی، بهره گیری از راهبران با اقتدار و آزاد اندیش، خود ارزیابی و خودانتقدی» چشم انداز سازی، معیار گزینی و معیار مندی، فرآیند مداری

باز تعریف لغات شهرسازی از دیدگاه نویسنده:

محیط:

تمامی عناصر و عوامل در بر گیرنده فضا، معنیدار کننده فضا و شکل دهنده به مکان

طرح:

برنامه ای که در مدار خلاقیت شکل گرفته، نظر بر ساماندهی و ارتقا ابعاد کیفی محیط دارد (مثال، برنامه معمارانه برای ساختن یک بنا)

برنامه توسعه پایدار:

سندی است که ساز و کار رسیدن به پایداری را برای یک باهمستان ترسیم می کند

برنامه سازی:

فرآیندی که به تهیه اسنادی تحت عنوان برنامه، ابزار راهنما و دستور کار اقدامات توسعه در مسیر پایداری ختم می شود.

سیاست:

یک برنامه در جریان عمل و یا در تنظیم رابطه بین هدف عملیاتی و راهبرد، یک برنامه برای توسعه با انجام کاره یک ابزار عمل با شیوه عمل یک راهکار توسعه

پروژه:

یک برنامه با طرح وقتی به روند اجرا سپرده می شود، راهکاری که در جریان اجرایی شدن قرار می گیرد، (مثال، تهیه برنامه بازآفرینی پایدار مدار)

برنامه اقدام مثال: مرمت و احیای یک ساختمان

چشم انداز:

آرمان های مردم که در لباس برنامه سازی برای توسعه معنی دار شده باشد، از آرمان بر می آید نانی آرمانی دارد ولی ارمان نیست بلکه خود نوعی برنامه است، اگاره های سامان یافته مردم در فرآیند توسعه

چشم انداز سازی:

قدم اول برنامه سازی، نظر همه مردم اعم از متخصصین و غیر متخصصین به وسیله گروهی که تخصص آن چشم اندازسازی است یعنی از چگونگی تدوین مفاهیم در یک نظام برنامه ای معنی دار آگاهی دارند، نظم پیدا می کند. مهم ترین نمودهای چشم انداز سازی حضور مردم در برنامه سازی است. مهم ترین چالش برنامه پایداری توسعه در ایران

اهداف کلان:

تبدیل دیدگاه های مردم که در چارچوب چشم انداز سازی به صورت بیانیه در آمده است به مفاهیمی که در شاخه های دانشی توسعه لباس معناداری به تن نماید و با هنجارها و اصول کلی توسعه همزمانی پیدا کند.

مطالعه بیشتر