کتاب عشق ویرانگر pdf

کتاب عشق ویرانگر pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان
به زودی ...

توضیحات فایل:

کتاب عشق ویرانگر pdf

در بخشی از این کتاب می خوانیم :

کتاب «عشق ویرانگر» نسخه ی شفابخش زندگی آشفته و شتابزدهی نه تنها دختران و پسران جوان که زنان و مردان میانسال و سالمند اجتماع در حال گذار ماست. این کتاب با رویکردی استوار بر دانش و پایدار از آگاهی، دوازده دسته ی شناخته شده ی شخصیت آدمی از سوی روان پزشکی و روانشناسی را به گونه ای ژرفنگرانه و گویا – و در همین حال به بیان ساده و همه پذیر – برای خوانندگان میشکافد و دردسرهای ناگوار و فرجامهای ناخوشایند عشق ورزی و زناشویی با افراد دچار ویژگی (Trait) های پررنگ و اختلال (Disorder) شخصیت را جداجدا به فراخور هریک از دوازده دسته برمی شمرد. نکته ی ارزشمند کتاب، جدا ساختن ویزگی های معمول افراد اجتماع از اختلال شخصیت است؛ از این رو نگاه نقادانه و موشکافانه ی کتاب، کمترین زمینه و درون مایهی انگ (Stigma) زایی و برچسب زدن به دیگران را پدید می آورد.

کتاب عشق ویرانگر را از کتابفروشی های معتبر تهیه نمائید.

متخصصین علوم روان با انواع اختلالات شخصیتی آشنا هستند. در کتاب های مرجع روانشناسی و روانپزشکی اختلالات شخصیت در چند دسته مورد بررسی قرار می گیرند ولی نکته ی قابل توجه و فوق العاده ی این کتاب بیان انواع اختلالات شخصیتی با زبانی داستانی و مثال های هیجان انگیز است. قبل از آغاز بخش اول، مولفان در سه فصل به توضیح این می پردازند که عشق ویرانگر چیست؟ سپس افراد را با انواع اختلالات شخصیت آشنا می کنند و اینکه چرا جذب این افراد می شویم؟ در واقع در این سه فصل چگونگی خواندن این کتاب را می آموزیم. یعنی با مثال های این سه فصل و توضیحات آن در هر فصل با یک نوع اختلال شخصیتی آشنا می شویم.

نکته ی جالب در این کتاب این است که همه چیز بیان می شود و حتی شما خودتان را هم بیشتر می شناسید. اینکه چه شخصیتی دارید و چرا جذب شریک زندگی تان شده اید. این کتاب نمی گوید جدا شوید یا بمانید بلکه می گوید اگر جدا شوید یا بمانید چه اتفاقاتی در انتظار شماست.

مشخصات :

عنوان:کتاب عشق ویرانگر
نویسنده:دکتر برارد جانسون و دکتر کلی موری
تعداد صفحات:۳۱۰
زبان: فارسی

مطالعه بیشتر