دانلود گزارش کارورزی ۳ رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانلود گزارش کارورزی ۳ رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود گزارش کارورزی ۳ رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

کاربران گرامی ، محتوای این فایل شامل نمونه گزارش کارورزی ۳ رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی با عنوان کنش پژوهی فردی با فرمت ورد در ۱۳۰ صفحه می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

فهرست مطالب گزارش کارورزی ۳ رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی :

مقدمه………………………………………………………………۱

۱٫فصل اول:گام اول کنش پژوهی…………………………………….۶

۱-۱ بخش اول:ویژگیهای من………………………………………………………۷

۱-۲ بخش دوم:موقعیتی که من درآن تدریس میکنم…………………………….۱۰

۱-۳ بخش سوم:اهداف و ایده های من…………………………………………….۲۳

۲٫فصل دوم:گام دوم کنش پژوهی……………………………………۲۷

۲-۱ فرمهای” الف………………………………………………………………۲۸

۲-۲ فرم “ب”……………………………………………………………………۴۲

۲-۳ فرمهای “ج “و گزارش اجرا……………………………………………………۵۳

۳٫فصل سوم:اقدام پژوهی…………………………………………..۸۰

۳-۱ روایت من از کارورزی ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۱

۳-۲ کدگذاری و مضمون یابی……………………………………………………..۹۰

۳-۳ تحلیل و تفسیرمضامین……………………………………………………….۹۳

منابع……………………………………………………………..۱۲۸

فهرست ضمائم………………………..۱۳۰

چکیده:

گزارشی که در پیش روی دارید در پی تحقق هدف تدریس مستقل در طول دوره کارورزی ۳ میباشد.که توسط اینجانب دانشجوی رشته ی تربیت بدنی تنظیم گردیده است.

در این گزارش ما شاهد سه فصل و یا سه گام از کنش پژوهی فردی میباشیم که در فصل اول توصیفی از ویژگیهای فردی دانشجو معلم تنطیم کننده گزارش راخواهیم داشت سپس به توصیف و تحلیل موقعیتهای فیزیکی و عاطفی و … که مرتبط با کارورزی یک میباشد میپردازیم. در ادامه اینجانب ایده های خود را نسبت به نظام تعلیم و تربیت بیان میدارم و در پی آن اهدافی که مدنظر من میباشد ذکر میگردد.در فصل دوم کنش پژوهی شاهد نگارش سه طرح فعالیت از مباحث تربیت بدنی دوره ی دوم دبستان میباشیم که گزارشهای اجرای هرکدام از آنها به طور جداگانه بیان گردیده است.در فصل سوم این گزارش ابتدا روایتهای کارورزی درقالب فرمهای الف با دقت نظر خاصی تکمیل گردیده و در ادامه چکیده ای نیز از روایتهای فوق الذکر متمم آن شده است.در قسمت پایانی فصل سوم نیز به کدگزاری این روایت و تفکیک مفاهیم و مضامین و تحلیل کاربردی آن به همراه راه حلها و پیشنهاد هایی پرداخته شده است.

مطالعه بیشتر