پاورپوینت کتاب اصول حسابرسی جلد اول عباس سلیمانی

پاورپوینت کتاب اصول حسابرسی جلد اول عباس سلیمانی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت کتاب اصول حسابرسی جلد اول عباس سلیمانی

در این بخش پاورپوینت برخی فصول کتاب اصول حسابرسی جلد اول میگز ویتینگتون ترجمه عباس سلیمانی با کیفیت عالی به شرح ذیل آماده دانلود گردیده است که پس از پرداخت آنلاین می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

پاورپوینت فصول کتاب اصول حسابرسی جلد اول میگز ویتینگتون شامل:

فصل اول

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور در ۲۷ و ۳۶ اسلاید

فصل سوم :

مسئولیت قانونی حسابرسان در ۱۷ اسلاید

فصل چهارم:

حرفه حسابرسی مستقل برنامه ریزی حسابرسی در ۲۰ اسلاید

فصل پنجم:

کنترل های داخلی در ۶۰ اسلاید

فصل هفتم :

شواهد : چه نوع و چه مقدار در ۲۲ اسلاید

فصل هشتم :

نمونه گیری در حسابرسی در ۳۹ و ۳۲ اسلاید

فصل نهم :

کاربرگ حسابرسی در ۴۲ اسلاید

فصل سوم(مسئولیت قانونی حسابرسان)

.۱ مسئولیت قانونی حسابرسان

.۲ آسیب پذیری خاص حسابرسان درسرابد دعاوی حقوقی

.۳ تعریف برخی ازاصطلاحات(سهل انگاری-قصور-رابطه حقوقی-نقض پیمان-شاکی و…)

.۴ برخورداری اشخاص ثالث ذی نفع ازحقوقی مشابه حقوق صاحبکار

.۵ مسئولیت حسابرسان دربرابراشخاص ثالث در قوانین موضوعه

.۶ قانون اوراق بهادر درسال ۱۹۳۳

.۷ دفاعیات حسابرس طبق قانون ۱۹۳۳

.۸ بند های قانون ۱۹۳۴

.۹ مقایسه قانون۱۹۳۳باقانون۱۹۳۴

.۱۰ مسئولیت حسابرسان درمورد خدمات بررسی وحسابداری

.۱۱ آیا حسابرسانی که با صورت های مالی حسابرسی نشده مرتبط می شوند نیزمسئولیت قانونی دارند؟

.۱۲وضیعت حسابرسان در عصردعاوی حقوقی

مسئولیت قانونی حسابرسان

ما در عصردعاوی حقوقی زندگی می کنیم عصری که هر کس ممکن است دادخواهی واقعی یا خیالی خود رادر دادگاه مطرح کند درچنین شرایطی سرمایه گذاران واعتباردهندگانی که متحمل زیان های مالی میشوند میتوانند حسابرسان رانیزمانند وکلا ومدیران شرکت در دادگاه به عملکرد نادرست متهم سازند.حسابرسان باید هرکار حسابرسی خود را به گونه ایی انجام دهند که گویی ممکن است مجبور شوند دردادگاه از کار خود دفاع کنند حتی اگر دادگاه حسابرسان راتبرئه کنند هزینه دفاع دردادگاه می تواند بسیارهنگفت باشد .هزینه تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نیست دعاوی حقوقی میتوانند حسن شهرت حسابرسرا خدشه دارکنند .

هرفردی که می خواهددرحرفه حسابرسی به کارمشغول شود باید از مسئولیت های قانونی  که به طور ذاتی در این حرفه وجود دارد اگاه باشد .

آسیب پذیری خاص حسابرسان درسرابد دعاوی حقوقی

´مسئولیت حسابرسان درسرابد اشخاصی که ممکن است ازعملکرد نادرست آنان زیان ببینند به مراتب بیشتر ازپزشکان یا سایرافراد حرفه ای است به عنوان مثال چنان چه یک پزشک یایک وکیل سهل انگاری کند طرف زیان دیده معمولا تنها شخص بیمار یا موکل است اما اگر یک حسابرس در صورت های مالی سهل انگاری کند میلیون ها سرمایه گذار ممکن است دچارزیان شوند.

´بحث درباره مسئولیت های حسابرسان با تعریف برخی اصطلاحات متداول به بهترین وجه توجیه می شود.

´سهل انگاری :عبارت است ازسرپیچی ازوظایف قانونی درمورد اعمال آن میزان از دقت که هر شخص صالحی درشرایط مشابه آنچه به خسارت انجامیده است اعمال می کرد.درمورد حسابرسان سهل انگاری یعنی انجام ندادن وظایف برطبق استاندارهای حرفه ای یااعمال نکردن مراقب های حرفه ایی.

´قصور:یعنی نبود کمترین دقت که نشانه ایی ازبی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود است .

مطالعه بیشتر