دانلود پاورپوینت فیزیولوژی انسانی در حجم ۱۰۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی انسانی در حجم ۱۰۲ اسلاید
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی انسانی در حجم ۱۰۲ اسلاید

دانش پژوهان گرامی ،این فایل حاوی مطالعه فایل پاورپوینت جامع فیزیولوژی انسانی می باشد که با فرمت ppt قابل ویرایش در حجم ۱۰۲ اسلاید تهیه و تدوین گردیده است.

پاورپوینت فیزیولوژی انسانی شامل:

بخش اول‌

فیزیولوژی سلول‌

بخش دوم‌

فیزیولوژی بافت عضلانی‌

بخش سوم‌

فیزیولوژی دستگاه گردش خون‌

بخش چهارم‌

فیزیولوژی دستگاه تنفس

بخش پنجم‌

فیزیولوژی دستگاه غدد درون ریز‌

بخش هفتم‌

فیزیولوژی دستگاه عصبی‌

بخشی از متن:

گفتار ۱
ساختمان سلول و اعمال آن

هدف‌

انتظار می‌رود که پس از مطالعه این گفتار بتوانید اجزای ساختمانی سلول را مشخص کنید و ویژگیهای ساختمانی و عمل هر کدام را توضیح دهید.

هر سلول ‌از دو بخش اصلی سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است‌. هسته از سیتوپلاسم با غشای هسته‌ای و سیتوپلاسم از مایعات اطراف با غشای سلولی مجزا شده است (شکل ۱ـ۱). مواد مختلفی که سلول را تشکیل می‌دهند روی هم پروتوپلاسم نامیده می‌شوند. پروتوپلاسم بیشتر از پنج ماده پایه‌ای‌، آب‌، الکترولیتها، پروتئینها، لیپیدها و کربوهیدراتها تشکیل شده است‌.

سیتوپلاسم‌

قسمت اعظم هر سلول را سیتوپلاسم تشکیل می‌دهد که محتوای مقدار زیادی اندامک و انکلوزیون است‌. اندامکها، اجزای زنده سلولهایند و عبارت‌اند از

ریبوزومها

ریبوزومها اجزای بسیار ریزی‌اند که در ساختمان آنها پروتئین زیادی دیده می‌شود. سنتز پروتئین در ریبوزومها طبق دستورالعملهایی که از هسته سلول می‌آید صورت می‌گیرد. ریبوزومها ممکن است در سیتوپلاسم آزاد باشند و یا به شبکه درون ـ پلاسمی بچسبند. ریبوزومهای چسبیده پروتئینهایی را نیز که برای صدور به جاهای دیگرند می‌سازند. ریبوزومهای آزاد پروتئینهایی را می‌سازند که از آنها در همان سلولی که در آن تشکیل شده‌اند استفاده می‌شود. ریبوزومها غالباً به یکدیگر جوش می‌خورند و ساختمانهای بزرگتری موسوم به «پلی ریبوزوم‌» تشکیل می‌دهند.

۲٫رتیکولوم آندوپلاسمیک‌

این بخش از سیتوپلاسم مشابه غشای سلول است و شبکه تور مانندی تشکیل می‌دهد. رتیکولوم آندوپلاسمیک مجموعه‌ای از حفره‌ها و مجراهایی است که فضای سلولی را در نقاط مختلف اشغال می‌کند و قسمتهای مختلف سلول را به یکدیگر ارتباط می‌دهد و با غشای هسته و محیط خارج سلول نیز ارتباط دارد. این شبکه تور مانند .وظیفه انتقال مواد و انتشار تحریک را در داخل سیتوپلاسم عهده‌دار است‌…..

مطالعه بیشتر