دانلود پاورپوینت استاندارد ۷۰۰ و ۷۰۵

دانلود پاورپوینت استاندارد ۷۰۰ و ۷۰۵
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت استاندارد ۷۰۰ و ۷۰۵

کاربران گرامی،محتوای این فایل شامل پاورپوینت استاندارد ۷۰۰ و ۷۰۵ در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش می باشد که پس از پرداخت انلاین ،می توانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت استاندارد ۷۰۰ و ۷۰۵:

دامنه کاربرد

این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی و همچنین، شکل و محتوای گزارش حسابرس ، به عنوان محصول صورتهای مالی، را تعیین و توصیف می کند.

تاریخ اجرا

این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی انها از ۱/۱/۱۳۹۰و پس از ان شروع شده است لازم الاجرا است.

اهداف

اهداف حسابرسی عبارتنداز :

الف.اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بر اساس ارزیابی نتایج بدست اماده از شواهد حسابرسی کسب شده .
ب.اراپه اظهار نظر به صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی همراه با توصیف مبنای ان

تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای انها بهکار رفته است:

الف-صورتهای مالی با مقاصد عمومی –صورتهای مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری .

ب-اظهارنظر تعدیل –اظهارنظر حسابرس در مواردی که وی به این نتیجه رسیده است صورتهاتی مالی از تمام جنبه های با اهمیت  طبق استاندارد های حسابداری به نحو مطلوب تهیه شده است.

الزامات

اظهار نظر نسبت به صورت های مالی :

حسابدار باید درباره اینکه ایا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استداندارد های حسابداری به نحو مطلوب تهیه شده است یا خیر اظهارنظر کند .

حسابرس برای تعیین نوع اظهار نظر باید نتیجه گیری کند که ایا نسبت به عاری بودن یا نبودن صورتهای مالی از تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینان معقول کسب کرده است یا خیر.

شکل اظهارنظر

حسابرس زمانی باید اظهارنظر تعدیل نشده ارائه کند که بر اساس نتیجه گیری او صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارد های حسابرسی به نحو مطلوب تهیه شده است .

گزارش حسابرس

گزارش حسابرس باید کتبی باشد.

مطالعه بیشتر