جزوه روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی

جزوه روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی
نوع فایل
pdf+ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
6,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل جزوه درس روانشناسی محیطی و اصول و مبانی روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی با فرمت پی دی اف و پاورپوینت می باشد که پس از پرداخت آنلاین،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

مباحث و عناوین جزوه درس روانشناسی محیطی :

بخش اول :آغاز توجه به روانشناسی محیط ،نیازهای انسانی pdf

رویکردها در روانشناسی محیط pdf

بخش سوم:قلمرو،حریم و هاله pdf

بخش چهارم:رفتار pdf

تفاوت زن و مرد از لحاظ شیوه ارتباطی و ادراک محیط ppt

نگاهی بر آرا و نظرات ویلیام وایت ppt

روانشناسی توپولوژیک ppt

روانشناسی توده ppt

فرهنگ و رفتار ppt

گشتالت ppt

یان گل معمار ppt

مفهوم مکان ppt

وندالیسم ppt

روانشناسی احساس ppt

بخشی از پاورپوینت مفهوم مکان:

چکیده

مکان عنصر اصلی هویت ساکنان آن است. انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود نایل شود. یکی از علل سرگردانی انسان امروز نپرداختن به مفهوم مکان و از آن ره نبود هویت مکانی است. مکان های مدرنیستی امروزین بدون توجه به طبیعت پیرامون و نیازهای کیفی ساخته شده اند و به ناگزیر برآورده کننده هیجان ها و نیازهای زود گذر کمی انسان می باشد و به دور از هرگونه معنا و خصیصه اصیلی تنها ترویج دهنده نامکان ها هستند. در این مقاله واژه شناسی و مفهوم مکان از دیدگاه کلاسیک آن یعنی نظر حکمای ایرانی و فلاسفه یونان در روزگار کهن و از دیدگاه نظریه پردازان مکان (پدیدارشناس – روانشناس محیطی) در دوران معاصر بررسی و به رابطه مکان و خاطره و حافظه جمعی و تصویر ذهنی حاصل از مکان پرداخته می ود. این پژوهش به جستجوی عوامل به وجود آورنده هویت و معنای مکان و تاثیر آن بر روی انسان پرداخته و آنچه حاصل شده، در خیابان نیاوران به عنوان موردپژوهی کاربست یافته است و عوامل تاثیرگذار در شکل گیری تصویر ذهنی از این خیابان و عوامل مخرب آن آزمون شده اند.

مقدمه

مفهوم مکان و حس مکان امروزه از مهمترین مسائل پیشِ رو در فضاهای شهری بوده و چالش بسیاری از متخصصان شهری می باشد. حس مکان را می توان درک افراد از محیط هایی دانست که نسبت به محیط، شناختی نسبی یا کافی دارند. وجود حس مکان در فضاهای شهری در واقع موجب شکل گیری رابط های خاص بین فرد و محیط م یگردد. مفهوم حس مکان در مقیاسهای گوناگونی مورد بحث و ارزیابی قرار میگیرد…

مطالعه بیشتر