خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی در آموزش عالی بهمراه نمونه سوالات

خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی در آموزش عالی بهمراه نمونه سوالات
نوع فایل
pdf+word+ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی در آموزش عالی بهمراه نمونه سوالات

محتوای این فایل جزوه و خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی تالیف دکتر محبوبه عارفی با فرمت pdf و ppt و word بهمراه نمونه سوالات بصورت تایپ شده و دستنویس مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزش عالی می باشد که پس از پرداخت آنلاین،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

خلاصه کتاب برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی

در فصل نخست این کتاب چارچوبی مبتنی بر الگوهای راهبردی به منظور تدوین، بررسی و بهبود برنامه‌های درسی دانشگاهی عرضه گردیده و در فصل‌های بعدی به ترتیب، هر یک از اجزای این چارچوب تشریح می‌شود که عبارت‌اند از: محیط آموزش‌ عالی، اهداف و رسالت‌های کلی آموزش عالی، جهت‌گیری‌ها و رسالت‌های اساسی آموزش عالی در ایران، جهت‌گیری‌های برنامه‌های درسی در آموزش عالی، جهت‌گیری‌های روش آموزش یا تدریس و روش ارزش‌یابی از آموخته‌ها در آموزش عالی، و چالش‌های مربوط به جهت‌گیری‌های برنامه‌های درسی در آموزش عالی. در پایان بر مبنای یک مطالعه‌ی موردی در ایران، نمونه‌ای از کاربرد الگوی راهبردی در بررسی و راه‌کارهای بهبود برنامه‌های درسی در آموزش عالی مطرح شده است.

بخشی از متن پاورپوینت فصل اول:

گفتار اول :ضرورت رویکرد راهبردی دربرنامه درسی

پیچیدگی و سرعت تغییرات در جامعه کنونی بردانش تکیه دارد.
در شرایط حاضر تغییر که ثابت می ماند.
در هر جامعه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد برای بقای پویا به طور مداوم در تعامل با تغییرات که باید کسب آگاهی روز آمد از محیط و تحولات آن داشته باشد.
یکی از عناصر یا خرده نظام های اصلی آموزش عالی ،برنامه درسی  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای طرح و ارائه برنامه درسی جامع و هدفدار بایستی به طور مداوم به بررسی و ارزیابی نیروهای خارجی و محیطی و زمینه های اجتماعی وسیع پرداخت.

مفهوم برنامه درسی

مجموع فعالیت های یاددهی

یادگیری طراحی شده

طرح کلی برای یادگیری

کسب اطلاعات و تجربیات اساسی توسط یادگیرندگان

مجموع دروس پیشنهادی وبرنامه زمانی آنها

محتوای یک دیسیپلین خاص

برنامه درسی در نظریه تایلر

فرد، جامعه ،دانش منابع اصلی تعیین اهداف اند.

´فرد و جامعه رابطه پیچیده ای بایکدیگر دارند.

´فرد هم عامل اجتماعی و هم محصول اجتماعی است.

´توجه به نیازهای فرد و جامعه ضروری است.

´قبل از هر تصمیم گیری در برنامه درسی درسی نخست به طور سیستماتیک به شناسایی جریانهای تکنولوژی،اقتصادی،سیاسی،جمعیتی ،اجتماعی و فرهنگی که برآموزش عالی وعناصر آن تاثیر می گذارند.

چالش های کنونی آموزش عالی

´رکودهای اقتصادی

´نوسانات شدید قیمت نفت

´نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه

´جهانی شدن

´دگرگونی درساختاراشتغال درکشورهای مختلف

´اثراتی چون کاهش منابع مالی دولتی ،افزایش هزینه های آموزش عالی ضعیف شدن امکان اشتغال فارغ التخصیلان

مطالعه بیشتر