جزوه آناتومی پایه doc

جزوه آناتومی پایه doc
نوع فایل
word
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

جزوه آناتومی پایه doc

دانشجویان و کاربران گرامی ، محتوای این فایل جزوه آناتومی پایه (Basic Anatomy) با فرمت doc _ ورد در ۶۰ صفحه می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

بخشی از متن جزوه :

 – Getty R. Sisson & Grossman’s The Anatomy of the Domestic Animals. Volume 1 (general part) and Volume 2, W. B. Soundesrs Company.

* مقدمه و اصطلاحات

تعریف آناتومی (کالبدشناسی): آنا تومی شاخه ای از علم زیست شناسی است که در مورد شکل، موقعیت  و ساختار اعضا و ارگان های بدن صحبت می کند.

آنا تومی به سه شاخه اصلی تقسیم می شود:

Macroscopic Anatomy (Gross Anatomy)

شاخه ای از آنا تومی است که در آن اعضای بدن به صورت ظاهری یا ماکروسکوپی و با چشم غیرمسلح مورد مطالعه قرار می گیرند.

Microscopic Anatomy (Histology) یا بافت شناسی

شاخه ای از آنا تومی است که در آن اعضای بدن به صورت میکروسکوپی یعنی با چشم مسلح مورد مطالعه قرار می گیرند.

Embryonic Anatomy) ) Embryology یا جنین شناسی

در این شاخه از آنا تومی تغییرات و نمو هر عضو بدن در دوره ی زندگی داخل رحمی مطالعه می شود.

در این درس صحبت ما در مورد Macroscopic Anatomy می باشد که خود دارای انواع مختلف است، شامل:

  • Comparative Anatomy (آنا تومی مقایسه ای): مقایسه کالبدشناسی هر دستگاه و اعضا مختلف بدن در حیوانات مختلف با همدیگر
  • ) Special Anatomy آنا تومی اختصاصی): مطالعه اختصاصی یک عضو در هر دام
  • Descriptive Anatomy (آنا تومی توصیفی): بررسی توصیفی همراه با ارائه جزئیات هر قسمت از بدن
  • Radiographic Anatomy (آنا تومی رادیوگرافیک): مطالعه استخوان ها و اعضا و ارگان های بدن با استفاده از اشعه ایکس (x)

روش های مطالعه ی آناتومی

  • Systemic Method (روش دستگاهی)

در این روش بدن از نظر دستگاه ها یا اعضای مختلف که از نظر منشاء  و عمل ساختار متفاوتی دارند، بررسی می شوند. در این حالت بدن به دستگاه های زیر تقسیم می شود:

دستگاه حرکتی (Locomotory system) که خود شامل استخوان شناسی (Osteology)، ماهیچه شناسی (Myology) و مفصل شناسی (Synsesmology) می باشد.

دستگاه گوارش (Digestive system)، دستگاه تنفس (Respiratory system) ، دستگاه ادراری-تناسلی (Urogenital system)، دستگاه گردش خون (Circulatory system)، دستگاه عصبی (Nervous system) و اعضای حسی و پوست (Sense organs and Integument)

مطالعه بیشتر