سوالات کتاب نظریه‌های شخصیت فیست

سوالات کتاب نظریه‌های شخصیت فیست
نوع فایل
word
حجم فایل
383kb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل ۵۰۰ عدد نمونه سوالات تستی درس شخصیت با پاسخنامه منبع سوالات از کتاب نظریه‌های شخصیت تالیف جس فیست گریگوری‌ جی.فیست تامی.آن رابرتس؛ ترجمه یحیی سید‌محمدی با فرمت ورد می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

سوالات کتاب نظریه‌های شخصیت فیست

بخشی از نمونه سوالات:

۱-بر اساس نظریه آدلر،در ارتباط با ترتیب تولد فرزندان،همه ویژگی های زیر در فرزندان اول دیده می شود بجز:

الف) حالت اضطرابی     ب) متخاصم بودن ناهوشیار       ج) عیب جویی بیش از حد از دیگران        د) نازپرورده بودن*

۲-غرور روان رنجور توسط کدامیک از نظریه پردازان مطرح شده است؟

الف) هورنای*          ب) یونگ     ج) آدلر      د) کلین

۳- در نظریه آبراهم مزلو ، کدامیک از اظهارات زیر،درمورد عقده یونس درست است؟

الف) این عقده تنها در افراد شکست خورده وجود دارد.

ب) به معنی این است که فرد از موقعیت های برتر یا بهتر بودن می ترسد.

ج) همسان عقده اودیپ در نظریه فروید می باشد.

د) به عنوان یکی از عوامل حرکت فرد به سوی خود شکوفایی بشمار می رود.*

۴- کدام بعد از شخصیت دردیدگاه آیزنک با خلاقیت ارتباط دارد؟

الف) روان رنجور خوئی  ب) روان پریش خویی*       ج) برونگرایی         د) درونگرایی

۵- کدامیک از موارد زیر از ملاک های خود شکوفایی در نظریه مازلو نمی باشد؟

الف) رهایی ازآسیب روانی       ب) پشت سر گذاشتن سلسه مراتب نیاز ها         ج) تمرکز بر مشکلات*

د) برخوردار بودن از ارزش های هستی

۶- در دیدگاه اریک فروم کدامیک از موارد زیر جزء نیازهای انسانی در نظر گرفته شده است؟

الف) انزواطلبی       ب) امنیت اجتماعی        ج) ریشه دار بودن*            د) عزت نفس

۷- یکی از انتقادات جدی کارن هورنای از فروید به چه موضوعی متمرکز است؟

الف) تاثیرات فرهنگ بر شخصیت*        ب) مکانیزم های دفاعی        ج) تاثیرات کهن الگوها     د) رابطه والد –کودک

۸- از نظر آدلر معیار ارزیابی سلامت روان کدام است؟

الف) برتری شخصی      ب) برداشت های ذهنی          ج) قدرت ایگو      د) علاقه اجتماعی *

۹-از نظر گاه فروید،خودشیفتگی ثانوی در چه حدود سنی تظاهر می کند؟

الف) ۲سالگی      ب) ۵سالگی     ج) دوره نوجوانی و بلوغ*           د) ۲۰ سالگی

۱۰-از دیدگاه آدلر،هوشیار و ناهوشیار چه ارتباطی با هم دارند؟

الف) هوشیار و نا هوشیارجناح های مخالف هوشیاری هستند.

ب) دو بخش از سیستم یکپارچه ای هستند که با هم همکاری دارند.

ج) محتوای هوشیار و ناهوشیار ارتباطی با هم دارند.

د) هوشیار و ناهوشیار دو نیمه متضاد در وجود فرد هستند.*

۱۱- از دیدگاه بندورا،موثر ترین منبع کارایی شخصی چیست؟

الف) سرمشق گیری اجتماعی      ب) قانع سازی اجتماعی     ج) تجربیات مهارت *      د) حالت های جسمانی و هیجانی

۱۲- کدام یک از موارد زیر جزء سلسه مراتب سطوح سازمان رفتار در دیدگاه آیزنک نمی باشد؟

الف) اعمال شناختی       ب) تیپ      ج) صفت         د) ارگ ها یا انگیزه های فطری*

مطالعه بیشتر