گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز با فرمت WORD

گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز با فرمت WORD
نوع فایل
word
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
6,500 تومان

توضیحات فایل:

کاربران گرامی ،محتوای این فایل گزارش کارآموزی پالایشگاه شیراز در ۹۱ صفحه با فرمت WORD با قابلیت ویرایش می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید.

فهرست مطالب:

مقدمه‌ای درباره پالایشگاه شیراز ۳

مقدمه‌ای درباره پالایشگاه شیراز ۴

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی ۶

نگاهی گذرا به پالایشگاه شیراز ۷

تقطیر در جو ۷

تقطیر در خلاء ۸

گازهای سبک ۹

گاز مایع ۹

نفتای سبک ۱۰

نفتای سنگین ۱۰

نفت گاز جو ۱۰

نفت گاز سبک خلاء ۱۱

نفت گاز سنگین خلاء ۱۱

ته مانده تقطیر در خلاء ۱۱

فرآورده های دستگاه تقطیر در جو و خلاء ۱۳

دستگاه گوگرد زدایی نفتا و تبدیل کاتالیستی : ۱۷

دستگاه بازیابی گاز مایع و تصفیه آن با مراکس ۱۸

دستگاه قیر دمیده ۱۹

دستگاه کاهش گرانروی ۲۰

دستگاه گوگرد زدایی نفت سفید ۲۱

دستگاه تصفیه نفت سفید با مراکس ۲۲

دستگاه تصفیه نفتای سبک با مراکس ۲۲

دستگاه تصفیه گاز با آمین ۲۳

دستگاه تهیه هیدروژن ۲۳

دستگاه آیزوماکس ۲۴

دستگاه بازیافت گوگرد ۲۵

مجتمع نیروگاهی پالایشگاهی پالایشگاه شیراز ۲۵

الف-آب ۲۵

ب-برق ۲۶

ج-بخار ۲۷

بارگیری مواد نفتی ۲۷

تولیدات پالایشگاه شیراز بر اساس آمار ۵ ماه اول در سال ۱۳۷۲ ۲۹

درصد نسبت به جهان ۳۱

درصد نسبت به جهان ۳۱

فصل سوم ۳۲

آزمون آموخته ها از واحد تقطیر نفت ۳۲

خام پالایشگاه شیراز ۳۲

Crude Distillation Unit 32

مقدمه ۳۳

اصول تقطیر نفت ۳۵

تقطیر تبخیر ناگهانی (Flash Distillation) 36

تقطیر با مایع پس‌ریز Rectification 36

انواع پس‌ریز (Reflux) 38

۱-۳ پس ریز سرد Cold Reflux 38

۲-۳ پس ریز گرم Hot Reflux 39

۳-۱ پس ریز داخلی Internal Reflux 39

۴-۳ پس ریز دورانی Circulating Reflux 39

۵-۳ نسبت مایع پس ریز (Reflux Ratio) 40

۴-انواع روشهای تقطیر مواد نفتی ۴۰

۱-۴ تقطیر محموله‌ای یا نوبتی (Batch Distillation) 41

۲-۴ تقطیر مداوم Continuous Distillation 42

۵- اصول تقطیر ۴۳

۶-محلول مایعات ایده آل ۴۴

۷-محلول مایعات غیر ایده آل ۴۵

دستگاه ها و وسائل تقطیر نفت خام ۴۷

انواع وسایل تماس بخار و مایع ۴۸

سینی با کلاهک (Bubble Cap Tray) 48

شکل شماره ۴ ۴۹

سینی های مشبک در موارد ذیل قابل استفاده نمی باشند:‌ ۵۱

۳-۱ سینی دریچه ای (Valve Tray) 52

۲- برجهای انباشته (Packed Columns) 53

انواع انباشته ۵۴

اشکالات مکانیکی که باعث مختل شدن عمل تقطیر و تفکیک می شوند ۵۵

برجهای تقطیر، تفکیک و جذب ۵۷

برجهای تقطیر با سینی‌های کلاهک دار ۵۹

بدنه سینی ها ۶۱

فاصله سینی‌ها: ۶۲

سرپوشها یا کلاهک‌ها (Bubble Caps) 62

شکل شماره ۶ ۶۳
…..

مطالعه بیشتر