جزوه نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

جزوه نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 
نوع فایل
pdf
حجم فایل
6mb
نویسنده
دسته بندی
7,800 تومان

توضیحات فایل:

جزوه نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 

کاربران گرامی ،محصول مورد نظر باکیفیت ترین و جامع ترین جزوه نظریه ها و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد می باشد که با فرمت pdf در ۱۷۲ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

شامل مسائل و مثال های فراوان

همراه با حل تشریحی مسائل و موضوعات مربوطه می باشد.

فهرست مطالب جزوه نظریه ها و روشهای مشاوره شغلی و تحصیلی :

تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی)
مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
مشاهده مستقیم
مصاحبه
پرسشنامه
مصاحبه گروهی
نشست متخصصان
ثبت وقایع
پرسشنامه تجزیه و تحلیل سمت
شرح شغل (JOB DESCRIPTION) و شرایط احراز شغل
تنظیم شرح شغل
تنظیم شرایط احراز شغل
کاربرد تجزیه و تحلیل شغل
تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی
۱ـ پرسشنامه توصیف پست مدیریت
۲ـ پرسشنامه توصیف پست سرپرستی
طراحی شغل
ارزشیابی مشاغل
روش های ارزشیابی مشاغل
روش امتیازی متداول
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی
روش مقایسه عوامل

معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش مقایسه عوامل
محاسن روش مقایسه عوامل
معایب روش مقایسه عوامل
روش طبقه بندی
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش طبقه بندی
روش درجه بندی
معایب و محاسن ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی
نظریه و روش های مشاوره شغلی و تحصیلی
کارمندیابی
میزان کارمندیابی
عوامل مؤثردر کارمندیابی
الف) عوامل محیطی
ب) عوامل سازمانی
مراحل کارمندیابی
منابع کارمندیابی
الف ـ منابع داخلی
ب ـ منابع خارجی
مؤسسات کاریابی

انواع مؤسسات کاریابی
مراکزآموزشی
معرفی و توصیه اعضا
مراجعه مستقیم
ارزیابی اثربخشی روش های کارمندیابی
فرآیند انتخاب یا گزینش
روش های انتخاب
الف- پذیرش داوطلب
ب-مصاحبه مقدماتی
پ- تنظیم فرم درخواست شغل
ت- آزمون های استخدامی
الف ـ آزمون هوش
ب ـ آزمون استعداد
پ ـ آزمون مهارت
ت ـ آزمون شخصیت
ث ـ مصاحبه استخدامی
انواع مصاحبه
۱) مصاحبه آزاد
۲) مصاحبه مفصل یا عمیق
۳) مصاحبه هدایت شده
۴) مصاحبه های مخصوص
کاستی های مصاحبه
ج ـ تحقیقات محلی
محاسن استفاده از آزمون ها و مصاحبه های استخدامی
انتقاداتی که بر آزمون ها و مصاحبه های استخدامی وارد است.
پایایی یا دقت
چ ـ آزمایشات جسمی

مطالعه بیشتر