دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی با فرمت ppt در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی با فرمت ppt در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش
نوع فایل
ppt
حجم فایل
6mb
نویسنده
دسته بندی
7,700 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی با فرمت ppt در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود پاورپوینت سبک معماری رازی با فرمت ppt در ۳۹ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

بخشی از متن پاورپوینت سبک معماری رازی:

محتوای اسلاید ۲

سبک رازی

شیوهٔ رازی، شیوه ایٔ درٔ معماریٔ ایرانیٔ استٔ کهٔ مربوطٔ بهٔ سدهٔ پنجمٔ تأ آغازٔ سدهٔ هفتمٔ سامانیان، سلجوقیانٔ و خوارزمشاهیان است.سبکٔ رازیٔ درٔ واقعٔ ازٔ شمالٔ ایرانٔ آغازٔ شده استٔ امأ بیشترٔ درٔ ریٔ ؤ رازٔ توسعهٔ یافت.

اینٔ شیوه متنوع ترینٔ شیو هٔ معماریٔ اسلامیٔ ایرانٔ استٔ کهٔ درٔ آنٔ سعیٔ شدهٔ ازٔ دقتیٔ کهٔ شیوهٔ خراسانیٔ داردٔ ؤ شکوهیٔ کهٔ شیوهٔ پارتیٔ دارد،ٔهمزمانٔ استفادهٔ شودٔ و ساختمان های بأ کارکردهایٔ گوناگونٔ ایجادٔ شود.

سبکٔ رازیٔ ازٔ دورانٔ آلٔ زیارٔ آغازٔ شدٔ ؤ تأ حملهٔ مغولٔ همچنانٔ پا برجأ بود. میتوانٔ دوره سلجوقیانٔ خصوصأ دورانٔ وزارتٔ خواجهٔ نظامالملکٔ رأ اوجٔ این شیوهٔ دانست.

محتوای اسلاید ۷

دستاورهایٔ معماریٔ اینٔ دورهٔ

پدیدٔ آمدنٔ ساختمانٔ با کارکردهایٔ متفاوتٔ همچون مدارس، آرمگاه هأ و…

استفادهٔ ازٔ طرحٔ چهارٔ ایوانیٔ درٔ بناها

استفادهٔ ازٔ تاقهای چهارٔ بخش، کاربندی،ٔتاقٔ کلنبؤ ؤ تاقٔ چهارٔ ترٔکٔ

ساخت گنبدٔ بهٔ رؤشٔهایٔ مختلفٔ همچونٔ گنبدٔ رکٔ ؤ گسستهٔ ناریٔ ؤ ابداعٔ گنبدٔ دو پوستهٔ ؤ گنبدٔ ترکینٔ بأ تؤیزه

استفادهٔ دوبارهٔ ازٔ مصالحٔ مرغوبٔ درٔ بناها

بهٔ کاربردنٔ آجرٔ پیشبرٔ بهٔ دؤ صورتٔ لعابٔ دارٔ ؤ بیٔ لعاب

ابداعٔ شیوهٔ معقلیٔ کهٔ گرهسازیٔ بأ آجرٔ ؤ کاشیٔ است.

بهٔ کارٔ بردنٔ نگارٔٔههایٔ آجریٔ بأ خطوطٔ شکستهٔ و مستقیم

بهٔ کارٔ بردنٔ انواعٔ گچٔ بریهأ درٔ بناها

محتوای اسلاید ۱۰

ویژگی‌های سبک رازی:

۱ پلان مستطیل شکل
۲ فضای ایوانی
۳ مصالح اولیه آجر
۴ ساخت ایوان ۰پلان ایوان مربع شکل می‌باشد)
۵ استفاده از طا ق های جناقی (تیزه دار)
۶ ساخت گنبد و متعلقات آن (گوشواره و فیلپوش)، گنبدها بر پشت   ایوان جنوبی ساخته می‌شده است.
۷ ساخت زوج مناره بر ایوان جنوبی
۸ استفاده از تزئینات (گچ‌بری، آجرکاری، گره‌سازی، کاشی خشتی)

مطالعه بیشتر