دانلود درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه

دانلود درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه
نوع فایل
word
حجم فایل
10mb
نویسنده
دسته بندی
8,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه می باشد که با فرمت word در ۷۲ صفحه قابل ویرایش تهیه و تنظیم گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها:

مقدمه ………………………………..۴

اهداف آموزشی ………………………۵

اهمیت فرایند ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه و نتایج حاصل از آنها ………….۶

ارزشیابی و ویژگی های آن …….۱۰

انواع ارزشیابی ………………………..۱۱

تاریخچه ارزشیابی بیمارستانها و سیر تحول استانداردهای بیمارستانی…………….۱۴

نقش سازمان بهداشت جهانی در تدوین استانداردهای بیمارستانی………………….۱۷

تجمیع ضوابط و مقررات قانونی مرتبط با ارزشیابی بیمارستانها وبخش های ویژه …….۱۸

نحوه تعیین درجه ارزشیابی اورژانس بیمارستانهای عمومی و بررسی چک لیست های مرتبط ..۲۷

نحوه تعیین درجه ارزشیابی بیمارستانهای عمومی و بررسی چک لیست های مرتبط ……..۲۹

نحوه تعیین درجه ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی و بررسی چک لیست های مرتبط ……………….۳۲

نحوه تعیین درجه ارزشیابی بخش CCU و بررسی چک لیست های مرتبط ……………۳۳

درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها

نحوه تعیین درجه ارزشیابی بخش ICU و بررسی چک لیست های مرتبط …………۳۴

نحوه تعیین درجه ارزشیابی بخش NICU و بررسی چک لیست های مرتبط …………..۳۵

سایر ظرفیت های قانونی مندرج در ضوابط و دستوالعمل های مرتبط با ارزشیابی بیمارستانها ………۳۶

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابی اورژانس بیمارستانهای عمومی …………….۳۹

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابی بیمارستانهای عمومی……………………………۴۴

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی……………………. ۶۵

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابی ICU ……………………………66

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابیCCU  ………………………………۶۷

نحوه تکمیل شناسنامه ارزشیابی NICU  ………………………۶۸

چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات کل استانی در خصوص فرایند ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه…..۶۹

منابع ………………………..۷۱

مقدمه درسنامه فرایند اجرایی ارزشیابی بیمارستانها

نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه یکی از بستر های ایجاد هزینه برای ادارات کل استانی است که بر مبنای درجات ارزشیابی تعیین شده برای هر بیمارستان و بخش های ویژه و براساس تعرفه های تعیین شده سالانه،  پرداخت ۹۰ درصد از هزینه تخت روز ( هتلینگ ) و ۶ درصد آن به عنوان خدمات پرستاری به عهده ادارات کل و ۱۰ درصد نیز به عهده بیمه شدگان می باشد. به طور متوسط حدود ۴۵ درصد از هزینه های بخش بستری در ادارات کل استانی، مربوط به هزینه تخت روز می باشد. لذا انجام صحیح  فرایند ارزشیابی بیمارستانها و بخش های ویژه و نتایج حاصل از آن برای سازمان بیمه خدمات درمانی و برای بیمه شدگان این سازمان هم به لحاظ مالی و هم از نظر کیفی حائز اهمیت است.

مطالعه بیشتر