دانلود جزوه روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات

دانلود جزوه روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات
نوع فایل
pdf+word
حجم فایل
23mb
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین و باکیفیت ترین جزوه دستنویس روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات ویرایش جدید می باشد که با فرمت pdf و word تهیه و تنظیم گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

جزوه روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات

در کدام یک از مقیاسهای اندازه گیری فاصله­ی بین دو واحد برابر نمی باشد؟

الف) اسمی                             ب) ترتیبی                                         ج) فاصله ای                                د) نسبی

هر گاه ( ۱= و      -۲   =  و    ۴- =      )  باشد مقدار  ( ۱-  برابر است با:

الف) ۲                                     ب) -۲                                               ج)   -۵                                      د) ۸-

حاصل تقسیم فراوانی مطلق هر طبقه به کل داده ها برابر است با:

الف) فراوانی نسبی                 ب) فراوانی مطلق                                ج) فراوانی تراکمی                   د) درصد فراوانی تراکمی

درکدام یک از شاخصهای زیردر صورت افزودن عدد ثابتی به کل داده ها شاخص در داده های جدید تغییر نمی کند ؟

الف) نما                                   ب) میانه                                            ج) میانگین                               د) واریانس

شماره صندلی امتحانی و نمرات درس آمار گروهی از دانشجویان به ترتیب درکدام مقیاس اندازه گیری قرار می گیرند.

الف) اسمی-ترتیبی                        ب) ترتیبی- اسمی                                 ج)  اسمی –  فاصله ای                    د) نسبتی- اسمی

میانه داده های آماری مقابل کدام است؟  (  ۲۸، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۲۴، ۳۲)

الف) ۵/۲۷                              ب) ۳۲                                     ج)  ۵/۲۸                                    د) ۲۸

کدام رابطه در مورد نمودار مقابل صادق است؟                                            _________________

الف  )        Md   Mo               ب)         Md  Mo              ج)         Md   Mo           د)       Md   Mo

جزوه روش های آماری در علوم تربیتی بهمراه نمونه سوالات

الف) دامنه تغییرات              ب) چارک متوسط                                   ج)  واریانس                                  د)انحراف معیار

در انواع متغیر های پژوهشی ، متغیری که قابل مشاهده واندازه گیری نیست کدام متغیر است.

الف) مستقل                                  ب) وابسته                                      ج) مزاحم                              د)   کنترل

واریانس داده های (……… ، (    برابر( ۵/۰) است ، واریانس داده های ( ۳ – ۱      ۳ – ۱ ………. ۳-۱  ) کدام گزینه است؟

الف) ۵/۱                              ب) ۵/۴                               ج) ۵/۰                                 د) ۲۵/۰-

اگر در یک جامعه ۹۹ نفری ۱۵= md  باشد چند درصداز جامعه نمرات پایین تر از ۱۵ دارند.

الف) ۵۰                                  ب) ۵۱                                       ج) ۴۹                                      د) ۵۷

اگر فاصله طبقات یک جدول ۳=C باشد و کوچکترین داده برابر ۷ باشد کدام عدد برای شروع طبقه اول جدول مناسب است.

الف) ۲۱                              ب) ۹                                          ج) ۳                                     د) ۶

مطالعه بیشتر